Titrator 916 Ti-Touch – kompaktowy, autonomiczny i jeszcze bardziej wydajny
2017-07-04

Automated standalone potentiometric titrator for routine analysis

Metrohm ma przyjemność poinformować o pojawieniu się nowej wersji titratora 916 Ti-Touch przeznaczonego do prowadzenia automatycznych miareczkowań potencjometrycznych. Nowe udogodnienia sprawiają, że 916 Ti-Touch jest bardziej wydajny niż kiedykolwiek wcześniej. Użytkownicy mogą teraz stworzyć dodatkowe, niezależne stanowisko pomiarowe, przeprowadzać pomiary w trybie STAT (pH = const.) oraz podłączyć 24-pozycyjny podajnik próbek, który oferowany jest teraz w niezwykle niskiej cenie. Seria aparatów Ti-Touch została zaprojektowana z myślą
o poprawieniu komfortu pracy podczas prowadzenia rutynowych analiz: użytkownik może jednym kliknięciem uruchomić konkretną metodę za pośrednictwem ikony zlokalizowanej na dotykowym panelu sterującym. Tego rodzaju skróty ekranowe są dostępne dla 14 różnych metod.

Kolejną ważną funkcją aparatu jest możliwość ustanowienia połączenia sieciowego. Użytkownicy wykonujący rutynowe analizy mogą podłączyć paragonową drukarkę termiczną bezpośrednio do aparatu 916 Ti-Touch, drukując bezpośrednio raporty z przeprowadzonych analiz w laboratorium. Istnieje także możliwość wykorzystania sieciowej drukarki lub eksportu wyników do sieci LIMS. Dane te, co ważne, są archiwizowane oraz przetwarzane w oprogramowaniu Ti-Base. 

Nowa wersja aparatu 916 Ti-Touch dzięki implementacji trybu STAT umożliwia wykonywanie miareczkowań potencjometrycznych we wszystkich dostępnych trybach, tj. dynamicznym (DET), monotonicznym (MET), do ustalonego punktu końcowego (SET), z utrzymywaniem stałego pH/U (STAT) oraz miareczkowania manualnego (MAT). 

Urządzenie 916 Ti-Touch jest kompatybilne z podajnikiem próbek 810 Sample Processor, który wykonuje automatyczną analizę do 24 próbek w jednej serii pomiarowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nowa wersja aparatu 916 Ti-Touch spełnia wymagania DPL oraz FDA (21 CFR, cz. 11). 

> Dowiedz się więcej o titratorze 916 Ti-Touch

> Dowiedz się więcej o 810 Sample Processor

> Pobierz notkę prasową w języku angielskim