Normy w Wyszukiwarce Aplikacji Metrohm
2017-06-07

Standards

Zgodność z normami jest nieodłącznym elementem kontroli jakości w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu.  Wiedza o tym, czy dana metoda analityczna spełnia wymagania konkretnej normy jest decydująca na etapie ustalania procedur kontroli jakości. W celu umożliwienia powyższej weryfikacji, Metrohm dodał na stronie internetowej nowy filtr w Wyszukiwarce Aplikacji, który odnosi się do norm obowiązujących w różnych segmentach przemysłowych. 

Wiele norm publikowanych przez krajowe oraz międzynarodowe organizacje, jak i instytucje normalizacyjne takie jak: AOAC, ASTM, BIS, DIN, ISO, EPA, Ph. Eur., UOP lub USP, ma ogromny wpływ na poprawianie bezpieczeństwa oraz jakości produktów. Producenci mają jednak często problem z podjęciem decyzji, czy dana procedura stosowana w laboratorium kontroli jakości, jest zgodna z metodą opisaną w konkretnej normie. 

W celu ułatwienia producentom oceny zgodności metody analitycznej z normą, Metrohm stworzył nowy filtr dla norm, który został zastosowany w Wyszukiwarce Aplikacji. Wyszukiwarka zawiera wirtualną bibliotekę, w której są zgromadzone wszystkie aplikacje Metrohm do bezpłatnego pobrania. 

Od teraz osoby odwiedzające naszą stronę mogą wybrać odpowiednią normę, zawężając obszar poszukiwań jedynie do aplikacji, które spełniają wymagania danego standardu. W połączeniu z już istniejącymi filtrami (analit/parametr, matryca próbki, przemysł, metoda) dodatkowy filtr pozwoli znaleźć stosowną metodę w dużo szybszy i łatwiejszy sposób.

> Przejdź do Wyszukiwarki Aplikacji ... 

> Pobierz notkę prasową w języku angielskim ...