Integralność danych – oprogramowania Metrohm spełniają wymogi zgodności danych
2018-10-12

Metrohm Data Integrity

Integralność danych wymaga, aby dane były kompletne, spójne oraz dokładne przez cały ich okres archiwizowania i przetwarzania, co przekłada się na ich transparentność oraz możliwość śledzenia i odtworzenia ewentualnych zmian o każdej porze. Zalecenia przemysłowe odnoszące się do ALCOA oraz ALCOA+ opisują te wymagania, które są stosowane przez instytucje tj. FDA, WHO, PIC/S czy też GAMP. Wszystkie główne oprogramowania systemów Metrohm są zgodne z wymaganiami ALCOA oraz ALCOA+ .

Z uwagi na fakt, że regulacje stają się coraz bardziej restrykcyjne, ochrona jakości danych uzyskiwanych na etapie procesu wytwarzania, a także ich zabezpieczenie przed utratą lub modyfikacją, staje się głównym wyzwaniem. Dokumenty ALCOA oraz ALCOA+ opisują wymagania w zakresie oprogramowania, które muszą być spełnione, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wszystkie główne oprogramowania systemów Metrohm spełniają wymagania ALCOA i ALCOA+, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pracy z danym typem oprogramowania. Szczegółowe informacje dotyczące integralności danych są teraz dostępne w specjalnych broszurach dla następujących oprogramowań: tiamo, MagIC Net, Vision Air oraz Mira Cal.

> Pobierz notkę prasową w języku angielskim

Do pobrania