Eco Dosimat – nowe, uniwersalne narzędzie zwiększające wydajność laboratorium
2018-10-30

Eco Dosimat liquid handling system for manual titration and precise dosing

Wiele czasu spędzamy w laboratoriach, wykonując rutynowe czynności, polegające na przygotowywaniu roztworów wzorcowych, kontrolowaniu reakcji syntez organicznych czy manualnym wykonywaniu miareczkowań. Dzięki nowemu urządzeniu Eco Dosmat, znaczną część tego czasu można zaoszczędzić, ponieważ czynności te mogą być wykonywane szybciej, łatwiej oraz w sposób bardziej rzetelny.

Eco Dosimat jest kompaktowym urządzeniem, wyposażonym w cyfrową biuretę, zintegrowane mieszadło magnetyczne oraz dotykowy panel sterujący, a ponadto zapewnia dokumentowanie wykonanych czynności zgodnie z wymogami GLP. Dzięki zastosowaniu aparatu Eco Dosimat już nie będziesz potrzebował szklanych biuret, pipet czy kolb miarowych, które do tej pory były niezbędne.

Wygodne przygotowywanie roztworów wzorcowych

Wystarczy, że użytkownik poda wymagane stężenie oraz naważkę substancji wzorcowej, wykorzystując dotykowy panel sterujący. Na tej podstawie Eco Dosimat obliczy wymaganą do sporządzenia roztworu objętość, która zostanie precyzyjnie zadozowana w sposób automatyczny. 

Bezpośrednie dozowanie dowolnej objętości na poziomie µL

W celu zadozowania określonej objętości, użytkownik wprowadza wartość objętości, naciska “start”, a Eco Dosimat dozuje ciecz z rozdzielczością
na poziomie µL.

Miareczkowanie manualne – łatwiejsze i bardziej rzetelne

W aparacie Eco Dosimat została umieszczona cyfrowa biureta o wysokiej rozdzielczości dozowania. W celu osiągnięcia µL precyzji oraz maksymalnej wygody, szybkość dozowania może być modyfikowana z wykorzystaniem ręcznego kontrolera. Po zakończeniu miareczkowania, cylinder szklany biurety jest automatycznie napełniany. Zadozowana objętość może być bezpośrednio odczytana z dotykowego panelu sterującego, natomiast wyniki zgodne z wymaganiami GMP, mogą być wydrukowane przez naciśnięcie jednego klawisza. Często wykorzystywane metody miareczkowe oraz formuły obliczeniowe mogą być zapamiętane w pamięci wewnętrznej urządzenia w celu dalszego wykorzystania w dowolnym momencie.

> Dowiedz się więcej o systemie Eco Dosimat

> Pobierz notkę prasową w języku angielskim