884 Professional VA – nowy, w pełni zintegrowany system do analiz woltamperometrycznych, polarograficznych oraz cyklicznej woltamperometrii stripingowej (CVS)
2015-12-14 13:39

Metrohm wprowadził na rynek urządzenie 884 Professional VA, które jest w pełni zintegrowanym systemem, przeznaczonym
do pomiarów woltamperometrycznych, polarograficznych
oraz cyklicznej woltamperometrii stripingowej (CVS). 

System charakteryzuje się budową modułową, na którą składa się wymienna głowica pomiarowa, która można łatwo wymieniać
w zależności od stosowanej metody.  Ponadto, Metrohm opracował
od podstaw wydajne oprogramowanie Viva, co sprawia że nowy system jest idealnym narzędziem pozwalającym na oznaczenie metali przejściowych, związków organicznych, wykonywania analiz specjacyjnych metali ciężkich, a także oznaczania dodatków organicznych w kąpielach galwanicznych.

Ultraczuła technika pomiarowa

Woltamperometria charakteryzuje się wysoką czułością (LOD na poziomie ppt, w zależności od analitu), jest odporna na potencjalne interferencje pochodzące od silnie stężonych I rozpuszczonych w roztworze ciał stałych, a ponadto umożliwia przeprowadzanie badań specjacyjnych, np. rozróżnianie stopni utlenienia jonów metali lub okreśanie metali w stanie wolnym oraz związanym.  Ponadto, woltamperometria cechuje się przystępną ceną oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi – zwłaszcza kiedy zestawimy ją z technikami spektroskopowymi, np. ICP-MS. Dodatkowo, nowy 884 Professional VAż pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów w roztworach galwanicznych, dzięki zastosowaniu techniki cyklicznej woltamperometrii stripingowej. W związku z powyższym możliwe jest oznaczenie supresorów, wybłyszczaczy oraz wyrównywaczy.

Dowolność kongifuracji

Dzięki modułowej budowie systemu 884 Professional VA, możliwe jest stworzenie dowolnej konfiguracji, która będzie ukierunkowana na aktualne potrzeby klienta. Począwszy od manualnie obsługiwanego urządzenia do w pełni zautomatyzowanego systemu, który będzie wykonywał analizy dużych serii próbek przez 24/7. 

Indywidualne programowanie metod

Dzięki oprogramowaniu Viva istnieje możliwość elastycznego i dowolnego tworzenia metod pomiarowych, co sprawia że 884 Professional VA daje potencjalnemu użytkownikowi nieograniczony dostęp do wszystkich parametrów operacyjnych. Dlatego też, użytkownicy mogą opracowywać własne metody, dodając komenda po komendzie w graficznym edytorze metod, zgodnie z kolejnością etapów danej aplikacji.