Seminarium internetowe: wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera
2020-09-23

Jak wykonać miareczkowanie w laboratorium w zgodnie z Dobrymi Praktykami? Czy reakcja chemiczna jest przeprowadzana przy użyciu właściwego aparatu i odczynników? Czy sprzęt i odczynniki kwalifikują się do zastosowania? I wreszcie, czy te informacje wraz z wynikami są odpowiednio udokumentowane, aby można je było łatwo sprawdzić przed, w trakcie i po analizie, np. podczas audytu?

Webinar Smart Reagents and OMNIS

Podczas wspólnego seminarium internetowego Metrohm i Honeyell przedstawią, jak poradzili sobie z problemami, takimi jak identyfikowalność i integralność danych, dzięki unikalnemu rozwiązaniu łączącemu odczynniki NextGen Smart Reagents firmy Honeywell                                 z platformą do miareczkowania OMNIS firmy Metrohm.

Nowe rozwiązanie opracowane wspólnie przez firmy Honeywell i Metrohm wykorzystuje technologię RFID do przesyłania pełnych informacji o odczynniku do oprogramowania OMNIS.

Uczestnicy bezpłatnego seminarium internetowego dowiedzą się ...

  • jak nowoczesne titratory Karla Fischera poprawiają bezpieczeństwo w laboratorium i pomagają zapobiegać błędom obsługi i aplikacyjnymi
  • jak oprogramowanie OMNIS może uprościć dokumentację, bezpieczeństwo i integralność danych
  • w jaki sposób można prześledzić całą analizę, aż do certyfikatów producenta odczynników

> Zarejestruj się już teraz!

> Pobierz pr w ang. wersji językowej