Analiza wodnych próbek i oznaczanie związków chemicznych zawartych w wodzie
2021-10-18

Bezpłatna monografia to kompleksowy przegląd metod analitycznych, parametrów opisujących analizę wody oraz dedykowanych aplikacji chemicznych.

Firma Metrohm z radością dzieli się ze swoimi Klientami uzupełnioną wersją monografii «Analysis of water samples and water constituents with Metrohm instruments».
To najnowsze, obszerne wydanie zawiera zaktualizowane metody analityczne, aplikacje chemiczne i literaturę. 200-stronnicowe kompendium wiedzy, może służyć jako podręcznik dla studentów nauk ścisłych jak i również, jako praktyczne źródło informacji dla analityków chemicznych, którzy wykonują oznaczenia związków zawartych
w próbkach wodnych.

Niniejsza monografia to owoc pracy i zebranych doświadczeń dwóch pokoleń specjalistów aplikacyjnych z laboratoriów w głównej siedzibie Metrohm International.
Można ją pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Metrohm.

parametry opisane w monografii:

  • Parametry fizyczne (barwa, mętność, wartość pH, przewodnictwo, potencjał redoks …)
  • Parametry gazowe (rozpuszczony tlen, wolny chlor, całkowity chlor, ozon…)
  • Aniony (chlorki, cyjanki, siarczany, bromki, fluorki…)
  • Kationy (wapń and magnez, amoniak aminy, metale i ciężkie metale …)
  • Inne związki chemiczne (NTA, EDTA, DTPA)

> Pobierz monografię - bezpłatnie!

> Download pr in English (pobierz informację w angielskiej wersji językowej)

Monograph: Analiza próbek wodnych i związków chemicznych w wodzie