Szybsza, bardziej wydajna oraz o wiele bardziej dokładna niż ASTM D664: nowa metoda analityczna w kontekście oznaczania liczby kwasowej w ropie naftowej.
2015-12-14 13:17

Nowa metoda analityczna do oznaczania oznaczenia liczby kwasowej
w ropie naftowej oraz półproduktach i produktach gotowych
w przemyśle rafineryjnym jest aktualnie poddawana szczegółowemu badaniu przez organizację ASTM (ASTM WK48004). Powyższe zagadnienie, zostało również szczegółowo omówione podczas internetowego seminarium C&EN, które jest dostępne na żądanie.
Nowa metoda ma liczne zalety w porównaniu do metody ASTM D664,
a jej wyższość jest dowiedziona w następujących aspektach:

  • jest bardziej dokładna
  • jest bardziej precyzyjna
  • jest bardziej wydajna oraz odporna
  • jest bardziej powtarzalna.

Ponadto, nowa metoda miareczkowania termometrycznego jest znacznie szybsza niż tradycyjna metoda miareczkowania potencjometrycznego  (ASTM D664). Nie bez znaczenia pozostaje aspekt ekonomiczny. Nowa metoda wymaga dużo mniej rozpuszczalnika, co wpływa na redukcję kosztów odczynników chemicznych.

 

Metoda termometrycznego miareczkowania do punktu końcowego (TET) wykorzystuje ten sam titrant (0.1 M KOH w 2-propanolu), co metoda ASTM D664. Jednakże, zamiast używania kombinowanej elektrody szklanej do miareczkowania w środowisku niewodnym , która jest podatna na zanieczyszczenia membrany szklanej oraz układu referencyjnego, w metodzie TET do detekcji punktu końcowego używany jest wysoce czuły, charakteryzujący się szybką odpowiedzią, czujnik termometryczny.

Czujnik temometryczny zasadniczo jest bezobsługowy i nie wymaga konserwacji, za wyjątkiem przepłukania rozpuszczalnikiem. Dodatkowo nie wymaga hydratacji, kalibracji, a tym samym jest gotowy do użycia przez 24/7.

Metoda TET może być wykonywana przez niezależny aparat, lub w pełni zautomatyzowany system zlokalizowany w laboratorium.  Z uwagi na fakt, że metoda jest tak szybka, stosowna odpowiedź do ciągle zmieniających się warunków technologicznych, może być natychmiastowa, prowadząc do potencjalnych oszczędności związanych z prowadzeniem danego procesu.

> Dowiedz się więcej na temat tej aplikacji

Download pr in English