Kontrola jakości środków dezynfekujących
2020-07-03

Proste metody miareczkowe do oznaczenia nadtlenku wodoru, podchlorynu i chlorku sodu

Quality control of disinfectants with titration

Częste mycie rąk za pomocą wody i mydła oraz rygorystyczne stosowanie środków dezynfekujących mają fundamentalne znaczenie w toczącej się walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nasze najnowsze noty aplikacyjne opisują metody miareczkowania stosowane przez producentów środków dezynfekujących w celu określenia stężenia kluczowych składników w ich produktach.

Zawartość nadtlenku wodoru zgodnie z ASTM D2180

Nadtlenki są stosowane do dezynfekcji i uzdatniania wody ze względu na ich właściwości antyseptyczne. Nadtlenki, nadborany i nadwęglany można łatwo oznaczone metodami miareczkowymi.

Nasza nota aplikacyjna opisuje dwie metody miareczkowania do analizy nadtlenków: ASTM D2180 dla stężonych roztworów nadtlenku wodoru oraz drugą metodę do analizy śladowej nadtlenku wodoru, odpowiednią dla nawet na poziomie 0,4 mg /L.

Podchloryn i chlorek sodu w środkach dezynfekujących

Nasza nota aplikacyjna opisuje niezawodną metodę oznaczania podchlorynu i chlorku sodu w środkach dezynfekujących poprzez dwa kolejne miareczkowania argentometryczne w zakresie stężeń zalecanym przez WHO (1000 mg / L do 5000 mg / L NaOCL, 200 g / L NaCl).

Pobierz