Jak kontrolować jakość w przemyśle chemicznym? Odpowiedź znajdziesz na naszej stronie w nowej zakładce „Przemysł chemiczny”
2016-08-24

Chemical production plant

Jeśli Twoja praca związana jest z przemysłem chemicznym, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!  Na stronie Metrohm w zakładce „Przemysł chemiczny” zostały umieszczone kompleksowe informacje na temat metod i aplikacji wykorzystywanych w kontroli jakości produkcji przemysłowej podstawowych związków chemicznych, rozpuszczalników, barwników oraz ich półproduktów. Znajdziesz tu wiadomości nie tylko dotyczące konkretnego parametru, odpowiednich metod  do zastosowania w laboratorium i/lub w procesie,  lecz także konkretnej aplikacja  oraz  powiązanych norm.


W zakładce "Przemysł chemiczny" dowiesz się, jak przebiega:

  • Analiza podstawowych związków chemicznych, np.: kwasu siarkowego, chloru, HYDROGENE, butadienu, mocznika
  • Analiza rozpuszczalników, np.: analiza zanieczyszczeń (metale śladowe, aniony, kationy), oznaczanie wody, odzysk rozpuszczalników / recykling
  • Analiza barwników, np.: aniony w barwnikach, ślady nitrobenzenu w  anilinie, barwniki, glikol dietylenowy, woda i środki powierzchniowo-czynne w tuszu, kontrola jakości sulfonamidów

  • Obsługa linii produkcyjno-technologicznej  w procesach przemysłu chemicznego (CPI): Monitorowanie korozji, wieloparametrowa analiza  w procesie Solvay’a i  w procesie chloroalkalidów, oznaczanie kwasu siarkowego w procesie cumene-fenolu.  

> Przejdź do nowej zakładki „Przemysł chemiczny”

> Pobierz informację prasową w języku angielskim