Zawartość wody w różnych gazach –     w pełni automatyczne oznaczenie         za pośrednictwem kulometrycznego miareczkowania Karla Fischer’a
2015-12-15 13:44

Woda jest niepożądanym składnikiem we wszystkich rodzajach gazów. Dlatego też precyzyjne określenie jej zawartości jest koniecznością, np. w gazach medycznych, szlachetnych, procesowych oraz spawalniczych. 875 KF Gas Analyzer jest wysoce wydajnym rozwiązaniem dedykowanym ww. rodzajom analiz, łącząc precyzyjne próbkowanie z dokładnością kulometrycznego miareczkowania Karla Fischer’a w pełni zintegrowany, sterowany za pomocą oprogramowania, analizator.

Woda może być oznaczana na poziomie śladowym za pośrednictwem różnych technik analitycznych. Jednakże, oznaczenie wilgoci zawartej      w gazach, jest szczególnym wyzwaniem: większość dostępnych metod wymaga kalibracji, pozwalając na oznaczenie zawartości wody tylko pośrednio. Natomiast, kulometryczne miareczkowanie KF, umożliwia pomiar bezwzględnej zawartości wody w gazowej matrycy. 

Co więcej, wyniki nie są zależne od dryfu, ponieważ odczynnik jest wymieniany w regularnych interwałach czasowych. Z uwagi na fakt,
że miareczkowanie KF jest pierwszorzędową metodą, używana elektroda nie musi być kalibrowana. Limity detekcji (LOD) dla metody leżą
w zakresie ppm (µg wody/g gazu).

875 KF Gas Analyzer jest kontrolowany przez tiamo™, wiodące oprogramowanie kontrolujące i archiwizujące wyniki podczas analiz miareczkowych. Moduł analizatora składa się z wydajnego systemu próbkującego z przepływomierzem masowym stanowiącym serce modułu. Ponadto, system jest wyposażony w zintegrowany ewaporator dedykowany oznaczeniom gazów skroplonych, filtr przeciwyłowy na wlocie do oddzielenia zanieczyszczeń stałych oraz filtr olejowy.  Dodatkowo analizator zawiera wbudowany aparat kulometryczny 851 Titrando wyposażony w elektrodę wskaźnikową oraz elektrodę generacyjną (z diafragmą). Bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki odseparowaniu części, gdzie odbywa się przepływ gazu od sterującej części elektronicznej.

Ogólnie dostępne są noty aplikacyjne zawierające opisy oznaczeń zawartości wody w następujących matrycach gazowych:

Do pobrania