Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni – ponad 250 zebranych aplikacji
2016-02-16 12:40

Spektroskopia bliskiej podczerwieni NIRS stanowi szybką, prostą technikę pomiarową, która zapewnia wieloparametrową analizę praktycznie każdej matrycy pomiarowej. Ponadto Metoda NIRS nie wymaga przygotowania próbki oraz jest wolna od reagentów, tzn. nie wymaga użycia trujących i niebezpiecznych chemikaliów, rozpuszczalników itp. 

Spektroskopia bliskiej podczerwieni ze względu na jej bezinwazyjność dla środowiska zyskała przychylność Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

Widma zarejestrowane za pomocą techniki NIRS dostarczają wiadomości na temat wielu właściwości chemicznych i fizycznych, np. wielkości cząstek, składników próbki.


Stosowane na linii produkcyjnej analizatory procesowe NIRSystems od Metrohm są tak zaprojektowane, aby znalazły zastosowanie praktycznie na każdym etapie procesu produkcyjnego, począwszy od kontroli jakości dostarczanych towarów na magazynie, poprzez monitorowanie bieżącej produkcji, aż po kontrolę produktu końcowego.

Metrohm ma przyjemność przedstawić zebrane w formie biuletynów aplikacyjnych zastosowania techniki NIRS w wielu branżach.

Do pobrania