Nowy, niezawodny i niedrogi sposób analizy glifosatu
2016-12-02

Tractor on green field

Metrohm ma przyjemność przedstawić aplikację umożliwiającą proste oznaczanie herbicydu, jakim jest glifosat oraz jego głównego metabolitu AMPA, w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z pulsacyjną detekcją amperometryczną. Z limitem detekcji na poziomie ok 1 µg / l metoda jest wystarczająco czuła, aby sprostać wymaganiom wartości granicznych m.in. w USA, Kanadzie i Australii. Szczegółowy opis metody i jej zastosowania zawiera darmowa informacja techniczna. 

Glifosat i jego metabolit AMPA (kwas aminometylofosfonowy) najczęściej oznacza się za pomocą HPLC z detekcją fluorescencyjną i reakcją zakolumnową  (EPA Method 547) lub alternatywnie metodą chromatografii jonowej sprzężonej z detektorem mas. Wyżej wymieniona procedura analityczna pokazuje po raz pierwszy, że chromatografia jonowa z pulsacyjną detekcją amperometryczną jest tańszą i bardziej opłacalną alternatywą oznaczania zawartości glifosatu i AMPA w wodzie oraz w żywności.