Oszczędności poprzez automatyczne przygotowanie próbek do IC
2017-01-18

Whitepaper BSK Labs' cost savings with automated Inline Sample Preparation

Brad Meadows jest wiceprezesem i dyrektorem laboratorium amerykańskiej firmy BSK Labs, która prowadzi szereg laboratoriów środowiskowych. W oficjalnych dokumentach Brad Meadows raportuje, w jaki sposób BSK Labs poradziło sobie z wyzwaniem, jakim było kompleksowe przygotowanie próbki przy użyciu technik zintegrowanej automatyzacji. Technika automatycznej ultrafiltracji Inline pomogła BSK Labs zaoszczędzić ponad 30.000 dolarów rocznie.

Jedną z głównych metod stosowanych w BSK Labs jest oznaczanie nieorganicznych anionów w różnych rodzajach wody, zgodnie z metodą EPA 300,1 Część A. Charakter tych próbek sprawia, że filtracja jest konieczna przed analizą, w celu zabezpieczenia systemu przed uszkodzeniem i uzyskania dokładnych wyników analizy. Przy przepustowości 200 do 250 próbek dziennie, przygotowanie próbek było drogie dla BSK Labs, ze względu na konieczność pracy manualnej, a także zużycie kosztownych materiałów eksploatacyjnych.
W pełni zautomatyzowana ultrafiltracja Inline jest stosowana obecnie w laboratoriach BSK Labs w systemach chromatografii jonowej firmy Metrohm zapewniając opłacalność rozwiązania dla tego procesu. Wdrożona automatyzacja ultrafiltracji Inline w BSK Labs obniżyła koszty o 12 000 USD na samym zużyciu filtrów. Ponadto w porównaniu do wcześniej stosowanej filtracji manualnej, BSK Lab skróciło czas analizy o 3 minuty na próbkę, w wyniku czego poczyniono oszczędności ok. 13.000 USD rocznych wydatków roboczych. Dodając do tego oszczędności wynikające z automatyzacji rozcieńczania próbki (co często jest wymagane), łączne oszczędności dla BSK Labs sumują się do prawie 30.000 USD.