Automatyczne techniki przygotowania próbek (MISP) w chromatografii jonowej
2016-08-09

Illustration of Metrohm Inline Sample Preparation for ion chromatography

Techniki automatyzacji w przygotowaniu próbek, Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) kładą kres ręcznemu przygotowaniu próbek do analiz za pomocą chromatografii jonowej. MISP stanowią w pełni zautomatyzowane techniki, które sprawdzają się nawet w przypadku trudnych w przygotowaniu  próbek.  Pozwala to na zaoszczędzenie cennego czasu  oraz pieniędzy przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności analiz. 

Ultrafiltracja (Metrohm Inline Ultrafiltration) pozwala na skutecznie usunięcie zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych z próbek. W rezultacie kolumna analityczna jest chroniona przed zanieczyszczeniami, a przez to działa sprawnie znacznie dłużej.

Dializa (Metrohm Inline Dialysis) pozwala na usunięcie z próbek zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych oraz kropli olejowych i koloidów. Emulsje, próbki zawierające tłuszcze i białka, płyny ustrojowe i silnie zanieczyszczone próbki ścieków mogą być oznaczane dokładnie bez powodowania uszkodzeń kolumny analitycznej.


Technika logicznego rozcieńczania (Metrohm Inline Dilution Technique, MIDT) zapewnia w pełni zautomatyzowane rozcieńczanie w zdefiniowanych zakresach stężeń. Współczynnik rozcieńczenia jest także wyliczany automatycznie, przez co wyniki analiz zawsze znajdują się  w zakresie krzywej kalibracyjnej, a tym samym są prawidłowe.

Technika częściowego nastrzyku (Metrohm intelligent Partial Loop Injection, MiPT) automatycznie dostosowuje objętość nastrzyku do stężenia próbki. Stosowanie tej techniki daje gwarancję,  że wyniki analiz zawsze będą  w zakresie krzywej kalibracyjnej.

Poprzez ekstrakcję (Metrohm Inline Extraction)  składniki rozpuszczalne w wodzie są transportowane z fazy niepolarnej do fazy wodnej do późniejszego nastrzyku próbki po dializie.

Technika eliminacji matrycy (Metrohm Inline Matrix Elimination, MI-ME) zapewnia rozdzielenie analitów jonowych od naładowanej matrycy bez potrzeby stosowania kartridży.

Technika zatężania (Metrohm Inline Preconcentration, MiPcT) wymaga zastosowania kolumny zatężającej. Technika ta znajduje idealne zastosowanie nawet dla  analiz śladowych  ng/L.

Kalibracja inline (Metrohm Inline Calibration) daje możliwość kalibracji każdego wzorca w zakresie ppt poprzez zastosowanie pojedynczego roztworu wzorca na poziomie µg/L. Umożliwia to dokładne i wiarygodne pomiary aż do pojedynczych ng/L.

Neutralizacja (Metrohm Inline Neutralization) dostosowuje pH próbki celem zapobiegania interferencji z analizą anionów. W połączeniu z techniką MiPcT daje doskonałe rezultaty w analizach śladowych anionów.

> Dowiedz się więcej o technikach przygotowaniu próbek Metrohm Inline Sample Preparation

> Pobierz informację prasową w języku angielskim