Continu monitoren van aërosolen en gassen in omgevingslucht

MARGA air monitoring system

Luchtkwaliteit is van cruciaal belang voor onze gezondheid en het milieu. 

MARGA is een volledig autonoom bemonsterings- en meetsysteem dat continu de gas- en aërosolcomponenten meet die een direct effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit.

Belangrijkste kenmerken

  • Gemeten gassen:  HCl, HNO3, HNO2, SO2, NH3

  •  
  • Gemeten aërosolionen: CL-, NO3-, SO42-, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+
  •  
  • De tijdresolutie is 1 uur; volledige resultaten zijn 1 uur na monstername beschikbaar
  •  
  • Eén softwaresysteem controleert de bemonstering en de analyse en toont alle diagnostische informatie
  •  
  • Geen kalibratie nodig door meting aan de hand van ionchromatografie met een interne standaard
  •  

Geavanceerd bemonsteringssysteem voor nauwkeurige resultaten

MARGA monsternamesysteem

Eerst worden de wateroplosbare gassen geabsorbeerd in een Wet Rotating Denuder apparaat. Vervolgens worden ze gescheiden van de aërosolen in een Steam Jet Aerosol Collector.

De gas- en aërosolmonsters worden daarna geanalyseerd met ionchromatografie.  Een Flow Control Box (FCB) zorgt er voor dat elk uur een exacte hoeveelheid lucht door de Sample Box stroomt.

Onbemand meten van de verzamelde monsters

MARGA detectorbox

Twee ionchromatografen analyseren volledig automatisch de verzamelde gas- en aërosolmonsters.

Tijdens de meting wordt een interne standaard toegevoegd voor zelfkalibratie en een onmiddellijke controle op de prestaties van de kolom. De intuïtieve software registreert alle gegevens samen met validatie indicatoren, zodat u vol vertrouwen uw rapportages kunt maken op basis van de meetresultaten.

Volledig autonome werking 24/7

Locatie met MARGA installatie

MARGA is ontworpen voor monitoring in afgelegen locaties, maar is door de directe internetverbinding nooit echt ver weg. Via internet kan de werking op afstand in de gaten worden gehouden, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd en kunnen de resultaten op ieder moment worden gedownload.

Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) zorgt voor werking tijdens stroomuitval en een automatische herstart na langere stroomstoringen.

Wereldwijd geaccepteerd

ETV logo

MARGA is ontwikkeld door Metrohm Process Analytics in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de US EPA. Het systeem is geverifieerd door het Amerikaanse U.S. EPA Environmental Technology Verification Program (ETV). De wereldwijd gebruikte MARGA’s voeden tal van milieustudies en-monitoringprogramma's met gegevens.

Van China tot Finland en Mexico, in de hele wetenschappelijke wereld staat MARGA bekend als een beproefd systeem voor het bewaken van de luchtkwaliteit, en dus ook om onze gezondheid en het milieu te beschermen.

Downloads

Institute of Tropical and Marine Meteorology

"MARGA excels by its capability of automated data acquisition as well as calculating and storing of results."

Fei Li, researcher at the aerosol ingredient laboratory, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou