Liquid Handling

865 Dosimat plus with operator and printer

Analytische chemie heeft alles te maken met het verkrijgen van de juiste hoeveelheden stoffen. Nauwkeurige en reproduceerbare liquid handling is een tijdrovende basistaak in laboratoria, die routinematig moet worden uitgevoerd door het laboratoriumpersoneel.

Metrohm biedt twee families van instrument die dit voor u verzorgen. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende taken, zoals pipetteren, overbrengen, verdunnen, doseren en dispenseren. U kunt zo kostbare tijd besparen in uw laboratorium en vertrouwen op de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van Metrohm’s doseertechnologie.