Eenvoudige sulfietbepaling in voedingsmiddelen en dranken met ionchromatografie

Metrohm heeft twee geoptimaliseerde methoden ontwikkeld voor het bepalen van sulfiet in voedsel- en drankenmatrices aan de hand van ionchromatografie met amperometrische en geleidbaarheidsdetectie. Deze methoden maken de bepaling van sulfiet eenvoudiger, efficiënter en goedkoper..

Voordelen van IC met amperometrische detectie:

  • Hoge gevoeligheid voor nauwkeurige kwantitatieve bepaling bij 0,2 mg/kg
  • Geschikt voor een breed scala aan levensmiddelen, waaronder de zogenaamde ‘dark foods’
  • Goede signaalstabiliteit en herhalingsnauwkeurigheid van de resultaten.
  • Geautomatiseerde methode voor reiniging van de elektrode (octrooi aangevraagd) maakt tijdrovende handmatige reinigingsstappen overbodig en verlengt de levensduur van de elektrode.

Voordelen van IC met geleidbaarheidsdetectie::

  • Nauwkeurige kwantitatieve bepaling bij 10 mg/kg en geschikt voor de bepaling van hogere sulfietconcentraties in levensmiddelen met een lage organische massa.
Food and beverage industry: QC of wine

Lees meer over de geoptimaliseerde methoden voor eenvoudige sulfietbepaling!

In deze gratis whitepaper worden de chemische eigenschappen van sulfiet in levensmiddelen beschreven en wordt ingegaan op de regelgeving rond dit veelgebruikte additief. Verdere komen traditionele bepalingsmethoden, zoals de Monier-Williams methode, en de nadelen van dergelijke methoden aan de orde. Ook wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van twee moderne, geoptimaliseerde methoden voor de sulfietbepaling (IC met amperometrische en geleidbaarheidsdetectie).

Download de gratis White Paper

De voordelen van ionchromatografie (IC) voor kwaliteitscontrole in de voedings- en drankenindustrie

De analyse van voedingsmiddelen en dranken kan heel uitdagend zijn. Dat is niet alleen vanwege het grote aantal analyten dat volgens de nationale en internationale normen en standaarden moet worden gemonitord, maar ook vanwege de lastige matrix van veel van de te analyseren voedingsmiddelen. Met ionchromatografie, dat zich heeft ontwikkeld tot een standaardmethode voor de analyse van voedingsmiddelen en dranken, kunnen deze uitdagingen worden opgepakt:

  • IC is een gemakkelijk te gebruiken en zeer robuuste analysetechniek
  • IC kan meerdere componenten in één analyserun kwantificeren
  • IC biedt geautomatiseerde inline monstervoorbereiding, zoals dialyse, filtratie en verdunning, waardoor u tijd kunt besparen en foutgevoelige en tijdrovende handmatige stappen tot een minimum kunt beperken.

IC ten opzichte van andere analytische technieken

  • Bij HPLC-, natchemische en derivatiseringsmethoden worden vaak toxische en biologisch actieve chemicaliën gebruikt. Blootstelling van laboratoriumpersoneel aan dergelijke stoffen en de verplichte verwijdering als chemisch afval maken deze analysetechnieken risicovol en kostbaar. IC daarentegen is veilig en brengt geen chemisch afval met zich mee. Geavanceerde technologieën zoals STREAM (Suppressor Treatment Reusing Eluent After Measurement)of microbore-kolommen helpen het chemicaliënverbruik tot een minimum te beperken.
  • Hyphenated technieken (bijvoorbeeld GC-MS en LC-MS/MS) zijn krachtig en zeer complex. Deze technieken hebben echter te kampen met hoge exploitatiekosten, aangezien dure gassen, pre-analytische derivatiseringsstappen en bediening door deskundig personeel vereist zijn. IC is in vergelijking daarmee een ongecompliceerde, compacte en directe techniek, met als voordelen gebruiksgemak en lagere instrument- en exploitatiekosten.​

Metrohm IC heeft veel te bieden

Metrohm IC staat voor robuuste instrumenten, Zwitserse kwaliteit en wereldwijde ondersteuning. Bovendien biedt Metrohm IC meerdere geautomatiseerde inline monstervoorbereidingstechnieken voor vereenvoudigde analyse van voedsel en dranken: Inline Ultrafiltratie, Inline Dialyse, Inline Verdunning, Inline Extractie, Inline Matrix Eliminatie, Inline Preconcentratie, Inline Ontgassing, Intelligente Partial Loop Injectie.