Milieu

Milieuanalyse

De milieuproblematiek vereist internationaal aanvaarde normen, waarin grenswaarden en testmethoden zijn vastgelegd. Metrohm instrumenten en applicaties voldoen aan vele internationale milieunormen.

Stoffen die in het milieu terechtkomen verspreiden zich over de compartimenten water, bodem (sediment) en lucht, en zijn ook terug te vinden in de organismen die er in leven (biosfeer). Alleen als we de soort en de hoeveelheid van deze verontreinigingen weten, kunnen we het milieu en zijn bewoners beschermen.

Lucht

Lucht is een heterogeen mengsel van fijn verdeelde, vaste of vloeibare deeltjes in een gas (lucht). Monstername omvat zowel filter- als continue methoden. Waar met filters offline gegevens worden verzameld over lange bemonsteringstijden, werken de krachtige continu samplers online. Ze zijn direct gekoppeld aan één of meer krachtiger analyzers - inline natuurlijk.

Lees verder!

Bodem

De bodem is een meervoudig systeem waarin alle fasen naast elkaar bestaan. Monstervoorbereiding is essentieel voor nauwkeurige en precieze bodemanalyse. Wij bieden u tal van monstervoorbereidingstechnieken met bijpassende analysemethoden voor verschillende bodem- en sedimentsoorten.

Lees verder!

Water

Een groot deel van de 100.000 verbindingen die op grote industriële schaal worden geproduceerd eindigt in onze watervoorziening.

Tal van voorschriften en normen beschermen onze waterbronnen. Om aan de actuele regelgeving te voldoen, bieden wij u passende instrumenten en toepassingen voor alle typen watermonsters.

Lees verder!