Waterbepaling in basischemicaliën – vaste stoffen, vloeistoffen en gassen

Vaste stoffen – zouten, hydroxides, carbonaten

Zouten bevatten aanhangend of ingesloten vocht. Aanhangend water kan gemakkelijk worden bepaald zolang wordt gewaarborgd dat het zout niet oplost. Dit kan met een 1:3 (v/v) methanol-chloroform mengsel. Voor de bepaling van het totale watergehalte zijn er twee manieren. De eerste maakt gebruik van een oplosmiddelmengsel waarin het zout volledig oplost, bijvoorbeeld een 2:1 methanol-formamide mengsel. De tweede is verwarming met de ovenmethode waarbij een droge gasstroom het vrijgekomen water naar de titratiecel leidt.

Bij de Karl Fischer titratie van anorganische hydroxides en carbonaten worden in de titratiecel de zwakke zuren methylzwavelzuur en waterstofjodide gevormd. Deze reageren met de alkalische hydroxides en carbonaten, waardoor extra water wordt gevormd. Dat is de reden dat het watergehalte in hydroxiden en carbonaten moet worden bepaald met de ovenmethode.

> Klik voor meer toepassingen …

> Metrohm Karl Fischer titratie

> Lees meer over de ovenmethode …

Downloads

Vloeistoffen – anorganische zuren en (organische) oplosmiddelen

Sample bottles containing samples
Voordat water kan worden bepaald in anorganische zuren als HCl, HNO3, H2SO4, en H3PO4 moeten zij worden geneutraliseerd. HBr en HF worden voor de titratie eerst opgenomen in pyridine of in een oplossing van imidazool in dioxaan. Omdat HF glas aantast wordt Karl Fischer titratie uitgevoerd in kunststof titratiecellen met visuele of fotometrische eindpuntdetectie.

Ga voor meer informatie over waterbepalingen in organische oplosmiddelen en vloeistoffen naar de speciale webpagina en download de Karl Fischer monografie.

> Lees meer over waterbepalingen in oplosmiddelen

> Lees meer over Metrohm Karl Fischer titratie

Downloads

Gassen – butaan, propaan, chloormethaan, koolstofdioxide en waterstofgas

Naast gebruik als brandstof wordt LPG ook veel gebruikt als uitgangsstof in de chemische industrie voor de productie van precursors en derivaten. LPG wordt gewonnen uit ruwe olie en aardgas en staat aan de basis van de productie van vele organische verbindingen. Andere belangrijke gassen in de organische synthese zijn ammoniak, waterstof en koolstofdioxide.

In al deze gassen is de aanwezigheid van water ongewenst, omdat het de synthesereacties kan belemmeren en corrosie van metalen leidingen van de installatie kan bevorderen. Door ervoor te zorgen dat het watergehalte in LPG binnen de specificaties blijft, kunt u de onderhoudskosten laag houden en de productkwaliteit verbeteren.

Metrohm levert met de 875 KF Gas Analyzer een speciaal systeem voor de analyse van water in LPG, aardgas en anorganische gassen. Het systeem past coulometrische Karl Fischer titratie toe, zodat u snel, in minder dan 5 minuten, nauwkeurige resultaten kunt verkrijgen.

> Lees meer over de 875 KF Gas Analyzer

Water in butaan en propaan

Butaan en propaan zijn de uitgangsstoffen voor de bereiding van een grote verscheidenheid aan producten. Zo wordt butaan gebruikt voor het synthetiseren van 1,3-butadieen, dat op zijn beurt wordt gebruikt als monomeer bij het maken van synthetische rubbers. Een andere belangrijke toepassing van butadieen is de productie van ABS, een kunststof met vele toepassingen in de automobiel- en elektronica-industrie.

Download de application notes hieronder om te lezen hoe u met behulp van de 875 KF Gas Analyzer het watergehalte in butaan en propaan kunt bepalen.

> Lees meer over de 875 KF Gas Analyzer

Downloads

Water in chloormethaan

Chloormethaan is een belangrijke verbinding voor de productie van siliconen en wordt gebruikt bij het omzetten van alcoholen en fenolen. De 875 KF Gas Analyzer is geschikt voor het analyseren van het watergehalte in chloormethaan.

> Lees meer over de 875 KF Gas Analyzer

Downloads

Water in koolstofdioxide en waterstofgas

Waterstof wordt gebruikt bij het maken van de belangrijke chemische verbindingen ammoniak en methanol. Daarnaast is het een essentieel gas in raffinageprocessen.

Ook koolstofdioxide is een onmisbare verbinding in de chemische industrie en wordt vooral gebruikt bij de productie van ureum en, in mindere mate, methanol.

Onderstaande application notes laten zien hoe u met behulp van een 875 KF Gas Analyzer het watergehalte is gassen kunt bepalen.

> Lees meer over de 875 KF Gas Analyzer

Downloads