Download de whitepaper

"When HPLC fails: IC in food, water, and pharmaceutical analysis"

Deze whitepaper beschrijft de mogelijkheden van ionchromatografie voor analyses waarbij HPLC het laat afweten.

Inhoud:

  • Wat is vloeistofchromatografie?
  • HPLC ten opzichte van IC: De verschillen
  • Wanneer HPLC het laat afweten
  • Suppressie
  • IC-analyse van water, voedingsmiddelen en farmaceutica
  • Applicatie: Bepaling van chloride en bromide in levetiracetam
  • Applicatie: Anorganische anionen in drinkwater volgens EPA 300.1 Parts A en B
  • Applicatie: Anionen in bier

Vul dit formulier in en download de White Paper

*
*
*
*
*
*

 
*