Kompakte VA instrumenter

VA Computrace with operator

797 VA Computerace er et meget følsomt og prisgunstig analysesystem for voltammetrisk sporelement analyse av metaller og andre elektrokjemiskaktive substanser.

Takket være teknikkens eksepsjonelle selektivitet og følsomhet, kan en Metrohm VA nå deteksjonsgrenser så lave som ppt (ng/L) nivå, selv i prøver med høye saltkonsentrasjoner. Programvaren som leveres med instrumentet kontrollerer målingene, lagrer analysedata i databaser med påfølgende databearbeiding.

Viktige punkter

  • Intuitiv operasjon via programvaren, takket være et oversiktlig brukergrensesnitt
  •  
  • En rekke forhåndsprogrammerte metoder for alle typer applikasjoner
  •  
  • Kraftig potensiostat og et bredt utvalg av elektroder for svært sensitive sporelement analyser
  •  
  • Brukervennlig betjening med «Exploratory Mode» for opplæring og metodeutvikling
  •  

Brukervennlig programvare

Programvaren som leveres med 797 VA Computrace er spesielt enkel å bruke takket være det oversiktlige brukergrensesnittet.

Enkel betjening takket være forhåndsdefinerte metodestrukturer

Forhåndsdefinerte metodestrukturer i 797 VA Computrace programvare gjør analysene enkle og raske.

Dette er spesielt viktig ved rutineapplikasjoner.

Det rette system for dine applikasjoner. 

En rekke forhåndsdefinerte instrumentsystemer med ulik grad av automatisering tilbys.

Metrohm Voltammetry System ( MVA) tilbys for manuelle analyser, for semi-automatisert operasjon – med hjelp av Dosinobyretter og tilleggspumper, samt som helautomatiserte systemer.

Et system som tilpasser dine applikasjoner

Hvis dine behov endres, kan du enkelt oppgradere VA systemet: oppgradering er mulig når som helst med å koble til ekstra moduler som dosinobyretter, pumper og prøvevekslere.

Kvalitet: Alltid høyest på listen

Metrohm kompakte VA systemer hjelper brukeren på flere måter, for å oppnå den høyest mulige kvalitet på analysene. Derfor er flere funksjoner inkludert, slik som definert brukertilganger til programvaren, automatisk elektrodetesting før hver måling, samt rutiner innen GLP.

Nedlastning