Voltammetri

Voltammetri er karakterisert ved høy sensitivitet, minimal interferens fra andre komponenter, samt lave investering -og driftskostnader.

I tillegg til sporelementanalyse er også teknikken egnet for speciation ( skille mellom komponenters ulike oksidasjon/ reduksjons valens).

Med Metrohms 60- års lange erfaring i voltammetri, kan vi tilby ikke bare komplette målesystemer, men også en rekke applikasjoner og metoder.

Elektroder

Ta en kikk på det brede utvalg av elektroder Metrohm tilbyr for nesten en hver tenkelig applikasjon.

Metrohm elektroder

PILS

Analyser aerosoler ved ionekromatografi og voltammetri: PILS overfører aerosoler til en væskefase med tilhørende analyse i en IC.

Particle Into Liquid Sampler

Prøvepreparering

Håndtering av organiske forurensede prøver? Metrohms UV digester oppslutter organiske prøver for voltametrisk sporelement analyse.

Prøvepreparering

VoltIC

Dra fordel av kombinasjonen mellom voltammetri og ione- kromatografi for selektiv sporelement analyse.

VoltIC systems