Luftforurensing-kontinuerlig monitorering av aerosoler og gasser i luft

Luftkvaliteten er kritisk for både helse og miljø.

MARGA er en fullautomatisert prøvetaker og målesystem som kontinuerlig måler komponenter som har direkte effekt på luftkvaliteten.

MARGA air monitoring system

Verdt å merke seg

  • Gassmåling: HCl, HNO3, HNO2, SO2, NH3

  • Ioner i aerolsoler: CL-, NO3-, SO42-, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+

  • Full rapportering av alle parametere etter en times prøvetaking.
  • En programvare som styrer hele systemet, inkluder prøvetaking og analyse
  • Analyse med ionekromatograf. Bruk av internstandard eliminerer kalibrering

Avansert prøvetakning for nøyaktige analyseresultat

Vannløselige gasser blir først absorbert i en “Wet Rotating Denuder” enhet, mens vannløselige ioner i aerosoler blir ekstrahert i en “Steam-Jet Aerosol Colector”
 
Gass -og aerosolprøvene blir deretter analysert med en Metrohm ionekromatograf. En flowkontroll- enhet (FCB) sikrer at et presist volum av gass og luft overføres til prøveenhet, hver time.

Analyse av prøver uten tilsyn

To ionekromatografer sørger for en fullautomatisert analyse av oppsamlet gass- og aerosolprøver.

En internkontroll tilsettes under analysen for autokalibrering og konstant sjekk av funksjonaliteten på kolonnen. Den meget innovative programvaren samler all analysedata inkludert valideringsdata, for maksimal sikkerhet i analysen.

Opereres 24/7 uten personal til stede

MARGA er utviklet for fjernbetjening via internettilkobling.

Derfor kontrolleres funksjonaliteten på systemet via fjernbetjening, samt at analyseresultat lastes ned fortløpende. En spesiell power supply (UPS) sikrer operasjon selv ved strømbrudd

Akseptert verden over

MARGA er utviklet av Metrohm Applikon i samarbeid med Energy research Centre i Nederland (ECN) og U.S.EPA.

Teknikken har videre blitt verifisert av U.S. EPA Environmental Technology Verification Program (ETV). Disse blir brukt verden over for innsamling av miljødata fra ulike miljøstudier og prosjekt.

Nedlastning

MARGA excels by its capability of automated data acquisition as well as calculating and storing of results.
Fei Li, researcher at the aerosol ingredient laboratory, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou