2060 IC Process Analyzer

Med en 2060 IC Process Analyzer kan det utføres on-line analyse av mange komponenter og fra flere prøveuttak.

Den nye 2060 IC Process Analyzer er utviklet med utgangspunkt i plattformen til 2060-analysatoren. Ionekromatografi er en følsom analyseteknikk der et bredt spekter av ioner kan analyseres med konsentrasjon fra ng/L til prosent området.

2060 IC Process Analyzer: Online monitoring of industrial processes

Verdt å merke seg

 • Fleksibel


  Kombinerer ulike kabinetter med plassering på forskjellige lokasjoner i prosessen.

 • Allsidig


  Analyse av mange parametre i en og samme analyse.

 • Presis


  Oppnå høy presisjon i analysen med et bredt spekter av analytter med bruk av ulike detektorer.

 • On-line analyse uten tilsyn


  24/7 analyse med automatisk tillaging av eluent
Spesifiserte applikasjoner innen ulike industrigrener.

Med en 2060 IC Process Analyzer kan det utføres analyser innen mange ulike industrigrener og bransjer. Den kan være alt fra overvåking av aminer i en synteseprosess, til å analysere anioner og kationer i vannprøver. Applikasjoner som allerede er i bruk i laboratoriet kan enkelt overføres direkte til IC analysatoren.
Eksempler på bransjer der en 2060 IC Process Analyzer kan benyttes til on-line analyse:

 • Kraftverk/kraftstasjon
 • Overflatebehandling/ belegging
 • Kjemisk industri
 • Næringsmiddelindustri
 • Miljøanalyser
 • Avløpsvann

> Les mer om applikasjoner og metodikk her

Ubegrensede muligheter innenfor prosessanalyse

Med integrert væskehåndtering og eluentproduksjon blir kalibrering og kontroll av analysatoren meget enkel.

I hvert analysekabinett kan opp til 12 moduler installeres og konfigureres for optimal prøvepreparering før analyse, eller utvidelse av analysatoren for fleksibel analyse fra opp til 20 prøvestrømmer.

I analysen er det behov for ultra rent vann. Et ionebytte anlegg PURELAB fra ELGA kan tilkobles analysatoren for kontinuerlig in-line produksjon av ultrarent vann. Med denne kombinasjonen oppnås en sikker produksjon av rentvann med påfølgende optimal analysesekvens.

Fra laboratoriet til prosessen

Den innebygde Metrohm ionekromatografen er selve hjertet i 2060 IC Process Analyzer. Analysatoren er utviklet for selvstyrende drift, med høy grad av pålitelighet basert på vår lange erfaring over tiår fra ionekromatografi.

Med denne erfaringen har våre eksperter utviklet et stort antall metoder og applikasjoner som enkelt kan implementeres i analysatoren. Dette gjør overgangen fra laboratorieanalyser til on-line prosessanalyse langt enklere. Takket være den modulære konstruksjonen av analysatoren og muligheten for å kunne kombinere flere kabinetter på ulike steder i produksjonen, kan det analyseres fra opp til 20 prøvestrømmer. 

> Last ned brosjyre og les om hva som er forskjellen mellom offline, atline, online og inline analyse

Programvare optimalisert for prosessmiljø

2060 IC Process Analyzer har en unik programvare for automatisert ionekromatografi analyse og on-line prosess kontroll.

Programvaren ble utviklet spesielt for effektiv programmering og kontroll av analysatoren for en hvilken som helst industriell applikasjon. Ved bruk av såkalte "tids- programmering" vil analysatorens programforløp vises i en tydelig grafisk tidslinje.

Alarmer kan programmeres for overvåking status på analysatoren, der data blir overført ved hjelp av en rekke protokoller. (eks. Mobdus, I/O)

Programvaren for ionekromatografi, Magic Net, styrer selve analysatoren, samler informasjon som er generert av systemet og presenterer disse på en enkel måte.

> Les mer om MagIC Net her

Downloads

2060-IC-Process-Analyzer-contact

*
*
*
*
*
Hva kan vi gjøre for deg ?

*

 
*