pH- og konduktivitetsmetere for rutinebruk i laboratoriet og ute i felten

912 Conductometer, 913 pH-meter og 914 pH/Conductometer passer utmerket for rutineanalyser i laboratoriet og målinger ute i feltet eller i produksjonen.De robuste, kompakte instrumentene er spesielt utviklet for å kunne måle hvor som helst. De er meget brukervennlige med enkle menyer og har en klar og tydelig fargeskjerm.

Verdt å merke seg

 • “to-i-en” meter til laboratorie- og feltbruk
 •  
 • Enkel meny med stor fargeskjerm
 •  
 • pH og konduktivitet kan måles samtidig i en og samme prøve
 •  
 • data kan eksporteres i ulike format
 •  
 • ulike funksjoner for kvalitetskontroll
 •  

Utstyrt for felt bruk

912 Conductometer, 913 pH-meter og 914 pH/Conductometer leveres med alt nødvendig tilbehør for feltmålinger:

 • instrumentet kan lades i bilens sigarettenneruttak, PC, eller direkte fra strømnettet
 • direkte tilkobling til printer for utskrift av GLP-kompatible rapporter
 • IP67: motstandsdyktig mot vann og støv
 • ergonomisk design som gjør instrumentet enkelt å holde og bruke
 • resultatminne for opp til 10000 resultat

Perfekt for feltbruk, men også i laboratoriet!

De bærbare metrene er ideelle for måling i felten eller i en fabrikk, men passer også like bra for analyser i laboratoriet: På laboratoriet kan de enkelt plasseres i et medfølgende stativ som er direkte tilkoblet strøm.

Ett instrument – flere målinger

Med de to separate måleinngangene i 913 pH-meter kan det måles både pH og ORP (redokspotensialet) i to prøver samtidig.

Med 914 pH- og konduktometer kan pH og konduktivitet (eller salinitet) måles samtidig i samme prøvebeger.

Med 912 Conductometer kan konduktivitet, TDS eller saltinnhold måles adskilt.

Administrer resultatene på din måte

Med denne serien av metere, får du en rekke muligheter med hensyn til datahåndtering

I feltmålinger kan måledata og resultater lagres i selve instrumentet for senere eksportering til LIMS eller Excel. Det er kapasitet i metret til opp mot 10 000 resultater!

I tillegg kan du også skrive rapporter ved bruk av en A4 eller en POS printer.I laboratoriet kan du administrere dine resultater med titreringsprogramvaren tiBase - med alle muligheter som et moderne datahåndteringssystem kan tilby.

Med et øye på sikkerheten

Et sensorsymbol på displayet indikerer om sensoren fremdeles kan brukes til måling og når det er tid for neste kalibrering.Ekspert- og rutinedialoger utvider sikkerheten med et ekstra nivå: rutinedialog gir restriksjoner for rutinebrukeren med tilgang til et begrenset antall funksjoner, mens den passordbeskyttede ekspertdialogen tillater autoriserte brukere adgang til alle funksjonene i metret.Topputvalg av elektroder til dine målinger

Et bredt utvalg av Metrohms kjente elektroder er tilgjengelige for pH -og konduktivitetmetre. Metrohm elektroder

Det ideelle system som oppfyller dine krav

Alle metere er tilgjengelige i ulike versjoner:

 • basisversjon
 • laboratorieversjon
 • med komplett tilbehør for utendørs bruk

Nedlastning