Dosimat plus gjør doseringen enkel og nøyaktig

Dosmiat plus instrument with operator

Håndterer alle typer doseringer og væskehåndteringer. En Metrohm dosimat er et uunnværlig verktøy i de fleste laboratorier.

En Metrohm Dosimat Plus kan brukes til manuell titrering, dosering, pipettering og dispensering av væsker. Dosimaten kan også kobles til titratorer i serien Titrino/ Titrino Plus, som en ekstra byrette for dosering.

Via USB utganger kan eksternt keyboard, mus og printer tilkobles.
Dosimat Plus har fire ulike moduser som dekker de aller fleste applikasjoner innen væskehåndtering.

Verdt å merke seg

 • Enkel væskehåndtering til rutineoppgaver
 •  
 • Enkel betjening ved at ekstra enheter kan tilkobles.
 •  
 • Stor nøyaktighet takket være intelligente byretter
 •  
 • Fire doseringsmoduser dekker et bredt spekter av applikasjoner.
 •  

Høy presisjon med bruk av en Dosimat

Med en Dosimat plus gjør du arbeidet enklere, samtidig med at presisjon og nøyaktighet økes betraktelig. Byrettene (vekselenhet) har en presisjon på 10000 steg pr. sylinder volum.

Dosimatene er enkel å installere, og magnetrører, keyboard og printer kan tilkobles.

Fire ulike moduser dekker alle applikasjoner

Takket være fire ulike moduser kan du utføre et bredt spekter av væskehåndteringer:

 • DOS (Dosing): Manuell dosering av væsker. Spesielt egnet til manuell titrering med fargeindikator.
 • XDOS (Extended Dosing): Parametere som doseringsvolum, doseringshastighet og doseringstid kan programmeres. Tidsprogrammerte doseringer kan enkelt utføres ved at et fast volum med en bestemt hastighet doseres. Alternativt kan det programmeres dosering av et fast volum innen et tidsrom.
 • CNT D (Content Dosing): Denne modusen benyttes ved tillaging av standarder eller andre løsninger. Ved å programmere utgangskonsentrasjonen på stamløsningen og den ønskede konsentrasjonen på ferdig fortynnet løsning, vil Dosimaten automatisk kalkulere fortynningsvolumet med påfølgende dosering til gitt konsentrasjon.
 • LQT (Liquid Transfer): Brukes til pipettering og fortynning.

Nedlastning