Væskehåndtering

865 Dosimat plus with operator and printer

I analytisk kjemi er det avgjørende med en korrekt konsentrasjonsbestemmelse. Nøyaktig og reproduserbar væskehåndtering er en grunnleggende, rutinemessig og tidkrevende oppgave i laboratoriet.

Metrohm tilbyr to instrument- familier som utfører væskehåndtering på en fleksibel og nøyaktig måte. De har et bredt bruksområde med pipettering, fortynning, dosering og dispensering som typiske metodikker. Du sparer verdifull tid, samt at du får maksimal presisjon med bruk av Metrohms doseringsteknologi.

 • 846 Dosing Interface

  Modellutvalg Dosing interface for automated liquid handling

  Med 846 Dosing Interface får du alle mulige funksjoner innen automatisert væskehåndtering. Kan benyttes som en utvidelse av et eksisterende Metrohm instrument, eller som et frittstående instrument. Dosing Interface kan kontrollere opp til fire byretter, med mulighet for programmering av alle typer funksjoner innen væskehåndtering.

  • Rask og nøyaktig prøvepreparering
  • Stor nøyaktighet med bruk av Metrohms Dosino byretter
  • Oppsett av helautomatiserte doseringer.

  Detaljer
 • Dosimat plus

  Modellutvalg Dosimat plus for manual titrations and routine liquid handling

  Metrohms dosimater benyttes til manuell titrering og til rutinemessige væskehåndtering- og doseringsoppgaver. De kan brukes som et manuelt instrument, eller som en doseringsenhet tilkoblet en titratorer i Titrino serien.

  • Enkel installasjon og betjening
  • USB tilkobling av printer og andre enheter
  • Ulike metodikker dekker alle bruksområder innen væskehåndteringer

  Detaljer