942 tilleggsmodul- selv komplekse applikasjoner kan gjøres enkelt

Komplekse applikasjoner krever sofistikert væskehåndtering og / eller inline prøvepreparerings- teknikker.

En Metrohm IC, modell ProfIC Vario, kan enkelt utvides med mange ulike ekstramoduler. Utvidelsen krever ingen ekstra benkeplass, ettersom modulene monteres på toppen av eksisterende system.

IC Extension Modules with operator
Avhengig av applikasjonen, kan dedikerte moduler benyttes for blant annet:
  • Inline- filtrering, fortynning, dialyse, oppkonsentrering og nøytralisering
  • Kjøre høytrykkgradienter
  • Multikanalers- analyser
  • I kombinasjon med andre analyseteknikker som HPLC, MS eller ICP/MS
  • Multi-port prøveopptak
  • Bruk av en ekstra suppressor

To separate målekanaler med suppresjon, for økt prøvekapasitet

Du kan utvide ditt Metrohm IC system med en 942 modul med ekstra suppressor.

På denne måten kan du øke prøvekapasiteten vesentlig ved at to prøver analyseres simultant.