Kolonner for ionekromatografi

IC Columns with operator

Kolonnen er hjertet i en ionekromatograf.

Uten optimal kolonne, vil selv det mest avanserte instrumentet ikke levere korrekte resultat. Derfor tilbyr Metrohm et bredt spekter av kolonner som hjelper deg utføre alle typer analyse på en korrekt måte.

Gjør et søk for å finne den korrekte kolonnen til din metode:

  • Separasjons, trap og -prekonsentrasjonskolonner.
  • Separasjonskolonner for anioner, kationer og andre analytter
  • Kolonner med spesielle egenskaper, eksempelvis høy seperasjonsegenskap og korte retensjonstider
  • Tilbehør til kolonner

Downloads