Utvid bruksområdet med kombinasjons- teknikker

Hyphenated techniques

Kombinasjonen mellom Metrohm ionekromatografer og systemer for sofistikerte prøveprepareringer (PILS, MARGA og CIC), eller sensitive deteksjonssystemer (IC-MS, IC- ICP/MS), gir mange flere bruksområder i ionekromatografianalysen.

En annen mulighet er kombinasjon av Metrohm IC med andre Metrohm teknikker som titrering og voltammetri. Med TirlC og VoltIC kan multiparameter analyser utføres fra et enkelt system.

Kombinasjonssystem systems (16)

Show all systems: Kombinasjonssystem (16)

Forbrenning av prøver i kombinasjon med ionekromatografi 

Forbrenning i kombinasjon med ionekromatografi (CIC) utvider bruksområdet av automatisert ionekromatografianalyse. 

I CIC gjennomgår prøven en oppslutning i en forbrenningsovn. Analytten i gassform overføres til en absorpsjonsløsning, som igjen blir overført til en Metrohm ionekromatograf med påfølgende prøveinjeksjon og analyse.

CIC er den foretrukne teknikken for å bestemme halogener og svovel i prøver som krever oppslutning før analyse. Analysere i fast materiale, viskøse prøver, væsker og gassprøver.

    •  For fullautomatisert rutineanalyser. 
    •  Spesielt bra på prøver som først må oppsluttes. Stor prøvekapasitet og høy nøyaktighet på analysen. 
    •  Kvalitativ og kvantitativ analyse av ulike halogener. 
 

CIC oppfyller følgende standardiserte metoder

 • ASTM D7359-08 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine and Sulfur in Aromatic Hydrocarbons and Their Mixtures by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography, CIC)
 • UOP991-11 Chloride, Fluoride, and Bromide in Liquid Organics by Combustion Ion Chromatography (CIC)
 • ASTM D5987-96(2007) Standard Test Method for Total Fluorine in Coal and Coke by Pyrohydrolytic Extraction and Ion Selective Electrode or Ion Chromatograph Methods
 • ASTM WK 24757 Work item for F, Cl, S in LPG
 • ASTM D7994-17 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC)

Utprøvde og testede CIC metoder

      •  Miljøanalyser (olje, polymer utslipp, glass, aktivt karbon..) 

      •  Elektronikkkomponenter (kretskort, resin, kabler..) 

      •  Drivstoff (bensin, kerosin, råolje, kull, butan, propan, naturgass) 

      •  Plastikk (polymerer som polyethylene, polypropylene, ...) 

      •  Fargestoff (pigmenter, maling, ...) 

      •  Farmasøytiske komponenter (råmateriale, mellom og-ferdigprodukt) 

      •  Næringsmiddler (olje, krydder, ...)

Downloads

Luftovervåkning

Luftforurensing er en sideeffekt av rask industrialisering og har blitt et verdensomspennende problem.

Når man kombinerer system for prøvepreparering med en Metrohm ionekromatograf får man et kraftig analyseverktøy for omfattende overvåking av kritiske forurensingsparametere i luft.

24/7 luftovervåkning med MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols og Gases) er en dedikert system for online- overvåking i luft.

MARGA samler den totale mengden ioner (anioner og kationer) fra areosolen, samt gassfraksjonen fra et definert volum av luft, og overfører dette videre til en vannfase for prøveinjisering i en to-kanalers ionekromatograf for påfølgende analyse. Les mer om MARGA her.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

The Particle Into Liquid Sampler, eller PILS i kortversjonen, overfører aerosoler fra et definert volum luft til en vannfase.

PILS kan integreres med hvilken som helst ionekromatograf for multiparameter aerosolanalyse. Les mer om denne prøveprepareringen her.

Kombinerte måleteknikker for omfattende ioneanalyse 

Comprehensive analysis of ionic components in water may require direct measurement, titration, ion chromatography, and voltammetry. Combine these techniques in a single analytical system to determine the complete range of ions out of one sample.

TitrIC flex – multiparameter analysis by combining titration and IC

The advantages of TitrIC flex at a glance:
 • Unique combination of titration, direct measurement, and ion chromatography (all from the same supplier)
 • Titrations and ion chromatography performed in parallel
 • All results in a common database and combined in a shared report
 • One autosampler for three analytical techniques
 • Titration and ion chromatography applied independently or in combination
 • Expandable, modular OMNIS Sample Robot for increased sample throughput

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Direct measurement of temperature, conductivity, and pH value
 • Titrimetric determination of the p and m values, calcium and magnesium
 • Simultaneous anion determination by ion chromatography (after ultrafiltration)

> Learn more about TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Direct measurement of temperature, conductivity, and pH value
 • Titrimetric determination of p and m values
 • Simultaneous determination of anions and cations (including calcium and magnesium) by ion chromatography after ultrafiltration
 • Automatic ion balance calculation

> Learn more about TitrIC flex II

Downloads

VoltIC Vario professional – ionekromatografi og voltammetri i kombinasjon

VoltIC Vario professional kombinerer ionekromatografi og voltammetri i et enkel, kraftfullt system for sporelementanalyse av ionebestemmelse.

Les mer om VoltIC Vario pro her.

Downloads

IC/MS og IC-ICP/MS – kombinere IC med massespektrometri

Du kan utvide bruksområde med å benytte en MS som detektor, eller benytte kombinasjonen IC-ICP/MS). Som et resultat av denne kombinasjonen oppnås økt følsomhet og selektivitet. Et eksempel er analyse av halogenater i drikkevann med meget lav konsentrasjon.