Utvid bruksområdet med kombinasjons- teknikker

Hyphenated techniques

Kombinasjonen mellom Metrohm ionekromatografer og systemer for sofistikerte prøveprepareringer (PILS, MARGA og CIC), eller sensitive deteksjonssystemer (IC-MS, IC- ICP/MS), gir mange flere bruksområder i ionekromatografianalysen.

En annen mulighet er kombinasjon av Metrohm IC med andre Metrohm teknikker som titrering og voltammetri. Med TirlC og VoltIC kan multiparameter analyser utføres fra et enkelt system.

Kombinasjonssystem systems (17)

Show all systems: Kombinasjonssystem (17)

Luftovervåkning

Luftforurensing er en sideeffekt av rask industrialisering og har blitt et verdensomspennende problem.

Når man kombinerer system for prøvepreparering med en Metrohm ionekromatograf får man et kraftig analyseverktøy for omfattende overvåking av kritiske forurensingsparametere i luft.

24/7 luftovervåkning med MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols og Gases) er en dedikert system for online- overvåking i luft.

MARGA samler den totale mengden ioner (anioner og kationer) fra areosolen, samt gassfraksjonen fra et definert volum av luft, og overfører dette videre til en vannfase for prøveinjisering i en to-kanalers ionekromatograf for påfølgende analyse. Les mer om MARGA her.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

The Particle Into Liquid Sampler, eller PILS i kortversjonen, overfører aerosoler fra et definert volum luft til en vannfase.

PILS kan integreres med hvilken som helst ionekromatograf for multiparameter aerosolanalyse. Les mer om denne prøveprepareringen her.

Forbrenning av prøver i kombinasjon med ionekromatografi 

Forbrenning i kombinasjon med ionekromatografi (CIC) utvider bruksområdet av automatisert ionekromatografianalyse. 

I CIC gjennomgår prøven en oppslutning i en forbrenningsovn. Analytten i gassform overføres til en absorpsjonsløsning, som igjen blir overført til en Metrohm ionekromatograf med påfølgende prøveinjeksjon og analyse.

CIC er den foretrukne teknikken for å bestemme halogener og svovel i prøver som krever oppslutning før analyse. Analysere i fast materiale, viskøse prøver, væsker og gassprøver.

    •  For fullautomatisert rutineanalyser. 
    •  Spesielt bra på prøver som først må oppsluttes. Stor prøvekapasitet og høy nøyaktighet på analysen. 
    •  Kvalitativ og kvantitativ analyse av ulike halogener. 
 

CIC oppfyller følgende standardiserte metoder

 • ASTM D7359-08 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine and Sulfur in Aromatic Hydrocarbons and Their Mixtures by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography, CIC)
 • UOP991-11 Chloride, Fluoride, and Bromide in Liquid Organics by Combustion Ion Chromatography (CIC)
 • ASTM D5987-96(2007) Standard Test Method for Total Fluorine in Coal and Coke by Pyrohydrolytic Extraction and Ion Selective Electrode or Ion Chromatograph Methods
 • ASTM WK 24757 Work item for F, Cl, S in LPG
 • ASTM D7994-17 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC)

Utprøvde og testede CIC metoder

      •  Miljøanalyser (olje, polymer utslipp, glass, aktivt karbon..) 

      •  Elektronikkkomponenter (kretskort, resin, kabler..) 

      •  Drivstoff (bensin, kerosin, råolje, kull, butan, propan, naturgass) 

      •  Plastikk (polymerer som polyethylene, polypropylene, ...) 

      •  Fargestoff (pigmenter, maling, ...) 

      •  Farmasøytiske komponenter (råmateriale, mellom og-ferdigprodukt) 

      •  Næringsmiddler (olje, krydder, ...)

Downloads

Kombinerte måleteknikker for omfattende ioneanalyse 

Analyser av ioner og fysikalsk- kjemiske parameter i vann krever direkte måling med teknikkene, titrering, ionekromatografi og voltammetri. TitrIC vario pro kombinerer disse teknikkene med et enkelt analytisk system, kontrollert med MagIC Net programvaren.

TitrIC Vario pro – multiparameter analyse med kombinasjonen titrator og IC

Fordelen med TitrIC Vario pro: 

    •  Fult automatisert analyse av ioner og fysikalske- kjemiske parameter 
    •  Resultat for hver enkel analyseteknikk kombinert i en enkel rapport 
    •  En prøveveksler for tre teknikker(direkte måling, titrering og IC) 
    •  Kompatibel med Metrohm Inline prøvepreparering (MISP) teknikker 
    •  FDA kompatibel

Brukervennlig

TitrIC pro muliggjør helautomatisk operasjon fra det øyeblikket du har fylt inn data i prøvetabellen og trykket på startknappen.

Hvis en hvilken som helst parameter er utenfor spesifikasjon, vil instrumentet umiddelbart sende en feilmelding til din mobil og / eller e-post. Du kan da bestemme om analysen skal fortsette, eller stenges ned i påvente av feilsøking.

Stor fleksibilitet

TitrlIC Vario pro kan oppgraderes når som helst med et bredt utvalg av tilbehør. Metrohm Inline Sample Preparation, som fortynning, oppkonsentrering, filtrering, nøytralisasjon kan enkelt monteres på instrumentet.

 

Du bestemmer hva som skal analyseres

Du avgjør om det bare skal kjøres en enkelt titrering, måle ledningsevne eller pH, kun IC analyse, eller kjøre systemet der alle teknikkene er aktive for en komplett analyse.

Utviklet for analyse

Dersom du allerede bruker en Metrohm metode og / eller instrumentering, hjelper vi deg å oppgradere Metrohm IC eller Titrator til et TitrlC Vaio pro system.

Perfekt pålitelighet

TitrlC Vario pro vil automatisk injisere sjekkstandarder etter at et vist antall prøver er analysert. Du bestemmer hvor ofte standarden skal analyseres.

Hvis noen av kontrollene er utenfor satte grenseverdier, vil TitrlC automatisk rekalibrere.

Downloads

VoltIC Vario professional – ionekromatografi og voltammetri i kombinasjon

VoltIC Vario professional kombinerer ionekromatografi og voltammetri i et enkel, kraftfullt system for sporelementanalyse av ionebestemmelse.

Les mer om VoltIC Vario pro her.

Downloads

IC/MS og IC-ICP/MS – kombinere IC med massespektrometri

Du kan utvide bruksområde med å benytte en MS som detektor, eller benytte kombinasjonen IC-ICP/MS). Som et resultat av denne kombinasjonen oppnås økt følsomhet og selektivitet. Et eksempel er analyse av halogenater i drikkevann med meget lav konsentrasjon.