En forenklet analysemetode for bestemmelse av sulfitt i mat- og drikkevarer med bruk av ionekromatografi.

Metrohm har utviklet to optimaliserte IC- metoder for analyse av sulfitt i mat- og drikkevarer. Disse metodene gjør analysen av sulfitt enklere, mer effektiv og mer kostnadseffektiv.

Fordelene med Ionekromatografi og amperiometrisk deteksjon:

  • Høy følsomhet for nøyaktige analyser ned til 0.2 mg/kg
  • Egnet for mange ulike typer matvarer.
  • God signal/støy (S/N) gir høy reproduserbarhet.
  • Teknikk for automatisk rens av elektrodene (patentert) eliminerer tidkrevende manuell rensesteg og forlenger levetiden på elektrodene.

Fordelene med Ionekromatografi og konduktometrisk deteksjon:

  • Presis kvantifisering ved 10 mg/kg og for høyere sulfitt konsentrasjoner i matvarer med lavt organisk innhold.
Food and beverage industry: QC of wine

Les mer om våre optimaliserte metoder for bestemmelse av sulfitt!

Artikkelen beskriver de kjemiske egenskapene til sulfitt i matvarer og hvilke offisielle forskriftene som gjelder for dette mye brukte tilsetningsstoffet. Også tidligere anvendte metoder som Monier-Williams-metoden og hvilke ulemper metodene kan medføre er beskrevet i artikkelen. Artikkelen gir en detaljert oversikt over to nye optimaliserte metoder for bestemmelse av sulfitt (IC med amperiometrisk og konduktivitet deteksjon).

Download free white paper

Fordelene med ionekromatografi (IC) til kvalitetskontroll av mat- og drikkevarer

Mat- og drikkevareanalyse kan være utfordrende, ikke bare på grunn av et stort antall analytter som må bestemmes i samsvar med nasjonale og internasjonale normer, men også på grunn av at prøvene ofte har en kompleks matriks som må tas i betraktning. Ionekromatografi er en standardisert analysemetode som eliminerer mange av disse utfordringene.

  • IC er en brukervennlig og meget robust analytisk teknikk
  • IC kan kvantifisere et stort antall analytter i en og samme analyse
  • IC har automatisert prøvepreparering teknikker som dialyse, filtrering og fortynning av prøvene. Dette gir en stor tidsbesparelse og reduserer feil som kan oppstå på grunn av mangelfull prøvepreparering.

IC visa versa andre analyseteknikker

  • Metodikk innen HPLC og generell våtkjemi benytter ofte giftige kjemikalier. Eksponering for laboratoriepersonell og avfallshåndtering gjør disse analytiske teknikkene risikable og kostbare. Ionekromatografi er en langt mer sikker teknikk der kjemisk avfall er på et minimum. Avanserte teknologier som STREAM (Suppressor Treatment Reusing Eluent After Measuring) og microbore-kolonner bidrar også til å minimere kjemikalieforbruket.​
  • Analyseteknikker som eksempelvis GC-MS, LC-MS og generell våtkjemi er omfattende og til dels komplekse. Disse teknikkene medfører høye driftskostnader på grunn av kravet til bruk av kostbare gasser. IC er en langt enklere og mer brukervennlig med lave driftskostnader.

Hvordan en Metrohm IC kan hjelpe

Med en Metrohm IC får du robuste instrumenter med den velkjente Sveitsiske kvaliteten. Videre tilbyr Metrohm IC flere automatiserte teknikker til prøvepreparering som er spesielt egnet til analyse av mat- og drikkevarer. Eksempler på automatisk prøvepreparering er: ultrafiltrering av prøven før analyse, dialyse, fortynning av prøven, ekstraksjon, matrikseliminering, pre-konsentrering, Inline degassing og Partial Loop Injection.