Kontaktinformasjon

Metrohms norske hovedkontor ligger på Høvik, ca.1 mil sør for Oslo, retning Drammen. 

Post og besøksadresse
Metrohm Nordic AS
Sandviksveien 26 
1363 Høvik 

Telefon: 67103630 
Faks:     67103631 

E-post: firmapost@metrohm.no
Ordrekontor: firmapost@metrohm.no

Kontaktpersoner:
Salgssjef Norge: Odd Arne Jonasmo.
Produktspesialist ionekromatografi og NIR Spektroskopi: Cato Nygaard
Produktspesialist titrering: Merethe Thorseng
Serviceingeniør: Gry Estensen
Serviceingeniør: Bjørn Andreas Bergstein

kontakt oss

Felt merket med * er obligatorisk.
*
*
*
*
*
*
*