Besøk oss på Lab18 og delta på miniseminar
01.10.2018 06:00

Besøk vår stand under LAB18

Velkommen til Lab18 og et besøk på Metrohms stand. Lab18 arrangeres i perioden 16.-18. oktober, ved Norges Varemesse på Lillestrøm

På vår stand viser vi det aller nyeste innenfor teknikkene titrering, automatisering, ionekromatografi, NIR-spektroskopi, Karl Fischer og pH-meter.

Vår nye generasjon OMNIS robotsystem får en sentral plass på utstillingen.

Onsdag 17. oktober holder vi miniseminar i temaene pH, Karl Fischer og ionekromatografi

På vår stand kan du svare på noen enkle spørsmål og delta i trekningen av flax lodd. Vi trekker tre heldige vinnere hver dag.

Se under for flere opplysninger om hva vi tilbyr på Lab18!



Metrohm Miniseminar

På labmessen arrangerer vi gratis miniseminar. Seminaret holdes i hall A1 (like ved inngangen til labmessen), møterom 6.

Påmelding på firmapost@metrohm.no

Onsdag 17.oktober.

kl. 12.00-12.30

Hva kan analyseres med en ionekromatograf

Vi gir eksempler på typiske bruksområder for en ionekromatograf. En kort gjennomgang av prinsippene og teori for en ionekromatografianalyse blir omhandlet.

Foredragsholder: Cato Nygaard, Metrohm Nordic.

kl.12.40-13.10

Hvordan få en god pH- måling

Her legger vi vekt på det praktiske ved en pH-måling. Tips & triks, vedlikehold og kontroll av elektroder og en kort gjennomgang av teori

Foredragsholder: Odd Arne Jonasmo, Metrohm Nordic

Kl.13.20 -13.50

Vannbestemmelse med Karl Fischer analyse

Vi gir innføring i teorien, både volumetrisk og coulometrisk. Praktisk anvendelse og faktorer som er viktige for å oppnå en korrekt analyse blir omhandlet.

Foredragsholder: Odd Arne Jonasmo, Metrohm Nordic

Messetilbud

Vi gir 30 % rabatt på hele Metrohm leveringsprogram av pH-meter og elektroder

Besøk vår stand å dra nytte av vårt fantastiske messetilbud på hele Metrohms leveringsprogram av pH- og ledningsevnemeter og elektroder . Fra messens start til utgangen av november gir vi hele 30 % messerabatt.. Referer til "messetilbud" ved kjøp etter messen.







Har du FLAX?

Da må du besøke vår stand og delta i trekkningen av Flax lodd

Svar på noen enkle spørsmål og delta i trekkingen av Flax lodd. Hver dag trekker vi tre heldige som vinner 10 lodd i førstepremie, 5 lodd i andrepremie og 3 lodd i tredjepremie.

OMNIS på Lab18

Opplev en helt ny generasjon titrator på vår stand !

På Lab18 viser vi den helt nye generasjonen titrator, OMNIS. Både enkeltstående titratorer og store automatiserte system er utstilt. På standen er OMNIS roboten i full virksomhet, dagen lang !