Delta på våre norske webinar og lær mer om pH, titrering, ionekromatografi og Karl Fischer
23.08.2021

Hold deg faglig oppdatert med å delta på et av våre Webinar

Velkommen til Metrohm webinar med temaene pH, titrering, ionekromatografi og Karl Fischer vannbestemmelse. Varighet for de enkelte webinarene er 1- 2 timer. Vi gir en innføring i teori, vedlikehold og faktorer som er viktig for å oppnå en optimal analyse. Webinarene arrangeres av Metrohm Nordic, holdes på norsk og er gratis.

Vel møtt til våre kurs på nett !

pH- måling. 8.september, Kl. 10-12
I kurset gir vi en innføring i pH-teori, feilkilder som kan oppstå i en pH-måling og vedlikehold av elektroder. Her vil vi spesielt legge vekt på faktorer som er viktige for å oppnå en korrekt pH-måling, valg av riktig elektrode og instrument.
✔pH teori
✔Feilkilder i pH- målingen
✔Vedlikehold
✔Valg av korrekt elektrode og instrument
Meld deg pH webinar her

Ionekromatografi. IC prøvepreparering. 15.september, Kl.10-11.30
I webinaret gir vi en innføring i ulike prøveprepareringsteknikker som brukes i ionekromatografi og hvordan disse kan automatiseres slik at instrumentet kan gjøre hele jobben. Vi tar for oss de mest anvendte teknikkene, og noen andre som ikke er så mye benyttet. Kanskje ser du muligheter du ikke tidligere var klar over, eller du bare ønsker mer tid til andre oppgaver.
✔Innføring i ulike prøveprepareringsteknikker som brukes i ionekromatografi
✔Gjennomgang av automatiserte prøveprepareringsteknikker
✔Praktisk analyse
✔Applikasjoner
Påmelding IC prøvepreparering webinar 15.9

Titrering. 16.september, Kl.10-12
I kurset gir vi en kort innføring i teori som ligger til grunn for en titrering. Vi går igjennom hvilke metoder/teknikker som er gjeldene for de ulike applikasjonene. Vedlikehold og faktorer som er viktig for å oppnå en korrekt analyse gjennomgås også.
✔Hovedgruppene av titreringsmetoder, syre/base, redoks....
✔Feilkilder i titreringsanalysen
✔Valg av optimale titreringsparametere
✔Vedlikehold av titratorer
Meld deg på titrerings webinar her

Karl Fischer vannbestemmelse. 23.september,Kl.10-12.
I seminaret gir vi en innføring i teorien som ligger til grunn for en Karl Fischer analyse, både volumetrisk og coulometrisk. Praktisk anvendelse og faktorer som er viktige for å oppnå en korrekt analyse blir omhandlet.
✔Karl Fischer teori
✔Volumetrisk og Coulometrisk Karl Fischer analyse
✔Feilkilder i Karl Fischer analysen
✔Bruk av KF-ovn for å unngå sidereaksjoner
Meld deg på KF webinar her