Young Chemist Award: Vilkår for å delta

 • Konkurransen er beregnet for ingeniører, forskere, mastergrad og PhD-studenter som arbeider eller studerer på et universitet, eller har tilknytning til annen forskningsrelatert virksomhet.
 • Deltakere må være bosatt i Norge.
 • Ditt arbeide bør reflekteres i en nyskapende forskning eller en innovativ tilnærming innenfor feltene titrering, ionekromatografi, spektroskopi og/eller elektrokjemi. Arbeidet bør i hovedsak være avsluttet ved innsending av abstraktet. 
 • Et abstrakt med detaljert kontaktinformasjon må leveres online.
 • Metrohm er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller problemer med oversending av abstraktet.
 • Et objektivt sammensatt panel av applikasjonseksperter hos Metrohm Nordic vil velge en vinner.
 • Ut i fra vinnerne i de nasjonale konkurransene vil et panel ved Metrohms hovedkvarter utpeke tre vinnere.
 • Metrohm Nordic vil kontakte den nasjonale vinneren.
 • Vinneren skal presentere sitt arbeide, og få en oppmerksomhet forbindelse med et arrangement. Dette er en forutsetning for å bli utpekt som vinner av konkurransen.
 • Tre vinnere fra de nasjonale konkurransene, utpekt av Metrohm i Sveits, blir invitert til Metrohms internasjonale hovedkvarter i Sveits. Metrohm dekker alle reisekostnader og opphold for vinneren.
 • Ansatte i Metrohm kan ikke delta i konkurransen.
 • Kun Metrohm er ansvarlig for konkurransen.
 • En oversikt over vinnere kan tilsendes på forespørsel.