Metrohm deltar på AQUA NOR
15.08.2017 10:00 - 18.08.2017 16:00 (Norge)

Aqua Nor i Trondheim, 15-18. august 2017

Metrohm Nordic deltar på den store og velrennomerte utstillingen/ kongressen Aqua Nor 2017.

Aqua Nor er en møteplass for fiskeoppdrettere og annen fiskeindustri verden over. På vår stand D:312 viser vi on- line analysatorer til bruk på brønnbåter i forbindelse med lusebehandling.

Også laboratorieinstrumenter for titrering av hydrogenperoksid, pH -og konduktivitetsmåling i vann og andre teknikker vises.

Les mer om AQUA NOR 2017

Automatisk analyse av hydrogenperoksid ved merd

I forbindelse med lusebehandling leverer vi komplette analysatorer for automatisk måling av hydrogenperoksid direkte i badene.
Fra totalt 3 bad utføres det typisk 50-60 analyser pr. time.

Basert på resultatet fra analysen kan det deretter automatisk doseres hydrogenperoksid til badene.
En automatisk, hyppig og korrekt analyse av hydrogenperoksid sikrer en skånsom behandling av laksen, lavere kostnad for lakseprodusenten samt mindre utslipp til miljøet.

På Aqua Nor i Trondheim viser vi frem analysatorer som benyttes på brønnbåter i forbindelse med lusebehandling

Velkommen til oss for å ta en titt på det nyeste innenfor analyse av hydrogenperoksid

On-line titrering- Metrohm Applikon

Metrohm Process Analytics har mer enn 40 års erfaring med online prosessinstrumentering.

Over alle disse årene har vårt datterselskap Metrohm Process Analytics, blitt en ledende utvikler og produsent av analysatorer for on- line analyse. Produktene varierer fra en-kanalers analysatorer med analyse av en parameter, til store avanserte multikanalers analysatorer med Ex- klassifisering.

Til brønnbåter leverer vi analysatorer for kontinuerlig analyse av hydrogenperoksid fra opp til 3 bad. Analysatorene kan også benyttes på servicebåter i forbindelse med lusebehandling. 

Les mer om on-line analysatorer her