NIRS og Raman seminar
03.04.2019 09:30 - 03.04.2019 16:00 (Oslo, Norge)

Velkommen til Metrohm NIR og Raman seminar

Seminaret omhandler NIR og Raman spektroskopi. Her vil vi gå inn på grunnleggende teori og ønsker å bidra til økt forståelse av hva som ligger bak begrepene. Innholdet er generelt og vil passe både for de som til daglig jobber med disse instrumentene, og andre som har en generell interesse i teknikkene.

Det blir gitt en innføring i de ulike instrumentene og deres typiske bruksområder. Vi går også igjennom eksempler på applikasjoner der NIR og Raman spektroskopi benyttes.

Morgendagens spektroskopi handler om en enklere hverdag, og vi vil gå nærmere inn på forhåndskalibrerte applikasjoner. Dette er typiske applikasjoner der metode og kalibrering er ferdigutviklet og klart til umiddelbar analyse. Vi vil også demonstrere dette.

I den praktiske delen legger vi opp til praktisk analyse og det vil selvfølgelig være mulighet for å kikke nærmere på instrumentene.

Kurset holdes på Thon Hotel Opera som ligger sentralt plassert på Oslo sentralbanestasjon ( bare noen få meter fra flytoget). Med sine flotte lokaler, enestående lunsjbuffet, og ikke minst sentral plassering er dette et naturlig valg for vårt seminar.

Kursinnhold

Seminaret omhandler blant annet:

•Teori som ligger til grunn for NIR og Raman spektroskopi

•Vanninnhold – rask og robust analyse av vanninnhold

•Råvarekontroll

•Eksempler på applikasjoner

•Innføring i instrumentene med bruksområder

•Vision Air fremtidens programvare for spektroskopi

•Ferdig kalibreringer – NIR metoder klare til bruk

•Metrohm support og hvilke muligheter det gir

Generell informasjon

Sted: Metrohm Nordics kursavdeling, Sandviksveien 26, 1363 Høvik . ca. 1 mil sør for Oslo, retning Drammen.

Tid:   Onsdag 3.april 2019, kl. 09.30-16.00

Påmeldingsfrist: 22.mars 2019  Kursavgift: kr.800,-. Dekker lunsj og kursmateriale

Påmelding på skjema under, e-post: firmapost@metrohm.no eller telefon 67103630.

Velkommen til oss !

Påmelding NIR og Raman seminar

*
*
*
*
*
*