Agrafe pour câble

Agrafe pour câble
Référence: 6.2053.000
Agrafe pour câble pour fixer les câbles