Adaptador para detector de fugas para Professional IC

Adaptador para detector de fugas para Professional IC
Número para ordenar: 6.2103.170
Adaptador para conectar dos sensores de fugas a un aparato Professional IC