Nonionic surfactant nonylphenol ethoxylate (8 EO)

Determination of the nonionic surfactant nonylphenol ethoxylate by potentiometric titration with sodium tetraphenylborate using the NIO surfactant electrode.