Standardization of sodium tetraphenylborate solution

Main document

Standardisation of sodium tetraphenylborate (NaTPB) solution for the determination of potassium and for nonionicsurfactants.