Methylamines and ethanolamines (Metrosep C 4 - 150/4.0)

Determination of monomethylamine (MMA), dimethylamine (DMA), trimethylamine (TMA), monoethanolamine (MEA), diethanolamine (DEA), and triethanolamine (TEA) using cation chromatography with direct conductivity detection.