Level sensor MF for 10 L canister

Level sensor MF for 10 L canister
Order Number: 6.1113.100
Sensor for Level Control MF
  • Tech specs
Shaft diameter bottom (mm) 4.8
Shaft diameter top (mm) 4.8
Shaft material (completion) Carbon fiber compound