12V USB Adapter zu 912 / 913 / 914 pH/Konduktometer

12V USB Adapter zu 912 / 913 / 914 pH/Konduktometer
Bestellnummer: 6.2166.500

12V USB Adapter zu 912 / 913 / 914 pH/Konduktometer.