Standardization of sodium tetraphenylborate solution

Hoveddokument

Standardisation of sodium tetraphenylborate (NaTPB) solution for the determination of potassium and for nonionicsurfactants.