Kontrola kvality základních chemikálií a surovin pro galvanické lázně

Tank cars for basic chemicals

Galvanické lázně musí obsahovat přesnou koncentraci a kombinaci látek, aby byly na pokovovaných materiálech dosažené požadované výsledky. Nerovnováha ve složení lázní může vést ke kazovým produktům, což přináší výrobcům dodatečné náklady. 

Aby měla pokovovací lázeň požadované vlastnosti, provoz pro povrchovou úpravu musí zajistit, aby základní chemikálie a suroviny použité k přípravě lázně splňovaly kritéria čistoty.

Na této stránce zjistíte, jak lze provádět kontrolu kvality vstupních základních chemikálií používaných v galvanických lázních. Naše analytické řešení zahrnují:

Stanovení kyselin a zásad titrací

Kyselina sírová a kyselina chlorovodíková, jakož i hydroxid sodný, amoniak, peroxid vodíku.

> Více

Analýza nečistot iontovou chromatografií 

Nečistoty v leptacích, extrakčních a oplachovacích roztocích. Nečistoty například v peroxidu vodíku a isopropanolu..

> Více

Analýza těžkých kovů voltametrií

Zinek, kadmium, olovo, nikl, kobalt a železo

> Více

Chemicals in glassware

Příkladem nejčastěji používaných základních chemikálií v galvanickém průmyslu jsou:

  • Kyselina sírová
  • Kyselina Chlorovodíková
  • Hydroxid sodný
  • Amoniak
  • Peroxid vodíku

Jejich čistota se obvykle stanovuje pomocí potenciometrické titrace, aby se zajistila vysoká kvalita konkrétní směsi. Titrace je běžně používanou metodou především pro svoji jednoduchost a spolehlivost.

> Prohlédněte si naše aplikace

Produkty a další informace

Monitorování kyseliny sírové v procesu: 

Metrohm Process Analytics nabízí specializovaný online titrátor pro titrační procesní aplikace v galvanickém průmyslu.

Stáhnout brožuru Brochure: Hydrochloric acid analysis Dozvědět se více

Specializovaný titrátor pro pokovovací průmysl:Plate Titrando

Nabízíme Vám specializovaný model Titrando pro titrační aplikace v galvanickém průmyslu. 

Přejít na stránku Plate Titrando

Metrohm titrátory a automatizovaná řešení 

Prohlédněte si náš sortiment titrátoru, od jednoduchých samostatných systému až po velké systémy s volitelnou přípravou vzorků a automatizace.

Přehled titrátoru

Nečistoty v základních chemikáliích mohou změnit vlastnosti lázní a tým vlastnosti pokovování. Využitím iontové chromatografie dokážete stanovit nečistoty v substancích, například peroxid vodíku, izopropanol a další. 

Pokud potřebujete stanovit hodnoty ultrastopových koncentrací, nejlepší volbou je iontový chromatograf s přidáním systémem Inline Matrix Elimination na dodatečné Inline zkoncentrování.

Prohlédněte si naše aplikační listy níže nebo si přečtěte více o našich systémech iontové chromatografie a inline přípravu vzorku

Produkty a více informací

IC aplikace pro pokovovací a elektronický průmysl

Výroba polovodičů a PCB výroba, analýza kyselých lázní a další. Nahlédněte do našeho aplikačního know-how pro odvětví elektroniky a polovodičů.

Elektronické a polovodičové aplikace Pokovovací a galvanické aplikace

Prohlédněte si naše portfolio iontové chromatografie

Nabízíme širokou škálu systému iontové chromatografie, včetně automatizace, přípravy vzorků a možnosti detekce.

Přejít na IC přístroje

Metrohm Inline příprava vzorku

Naše portfolio zahrnuje techniku inline sériovou přípravu vzorků, která rozšiřuje škálu aplikací iontové chromatografií. Čtěte více o našich postupech!

Více informací pro přípravu vzorku

Download the ion chromatography applications here

Detail view of the 884 Professional VA voltammetry system

Stopové koncentrace těžkých kovů v složkách v lázních může způsobovat interferenci v průběhu výrobního procesu. Kvůli působení těžkých kovů musí být surovina zkontrolována před použitím.

Voltametrie je tou nejlepší metodou pro stopovou analýzu těžkých kovů. Použitím voltametrie, můžete stanovit různé druhy těžkých kovů v různorodých surovinách.

Prohlédněte si analyty a suroviny níže a stáhněte si aplikační listy.

> Čtěte více o našem voltametrickém systému

Analyty Surovina Aplikace
Zinek, kadmium, olovo, nikl, kobalt
Hydroxid sodný
 > Přejít na aplikaci
Zinek, kadmium, olovo, nikl, kobalt
Kyselina chlorovodíková
 > Přejít na aplikaci
Železo Kyselina fosforečná,
 > Přejít na aplikaci
Železo Kyselina sírová
 > Přejít na aplikaci
Nikl, kobalt Kyselina sírová  > Přejít na aplikaci

Downloads