Monitorování složení lázní- hlavní složky

Electroplating baths

V galvanických lázních se může koncentrace kovů značně lišit v závislosti na účelu konečného produktu. Mezi klíčové parametry pro stanovení koncentraci kovu zahrnují:

  • tloušťka požadovaného povlaku

  • druh materiálu, který má být pokován

  • tržní cena ušlechtilého kovu

Přesné sledování hlavních komponentů lázně je tedy zásadní z ekonomického hlediska az hlediska kvality hotového výrobku.

Na této stránce se dozvíte, nabídku možností pro sledování hlavních součástí v galvanických lázních.

  • Titrační stanovení mědi a niklu v kyselých pokovovacích lázních

  • Určení siranů a katalyzátorů v chromových lázní iontovou chromatografií

  • Kovy a špeciacná analýza v galvanických lázních pomocí voltampérometrie

  • Voltampérometrické stanovení kadmia a thiomočoviny v elektrolytických lázních při výrobě solárních článků Cl (G) S

  • Procesní stanovení sulfátu niklu a hypofosforitanu v elektrolytických niklových lázní

  • Monitorování zinku a hydroxidu sodného jako prevenci proti korozi

  • Měď a kyselina sírová v kyselých měděných lázních v PCB výrobě

Downloads