Sledování reakcí ve výrobě polymerů

Illustratin Reaction monitoring

High-tech polymery jsou výsledkem několikastupňových komplikovaných polymerizačních reakcí. Sledování průběhu reakce a spolehlivé určení jejího konce je klíčové jak pro kvalitu výsledného produktu, tak i energetickou efektivnost. Dozvězte se více o řešeních pro sledování průběhu reakcí na této stránce:


Sledování reakcí v reálném čase pomocí spektroskopie

S našimi Metrohm NIRS systémy bude těžit výhody ze špičkových technologií, které zajistí, aby Váš průmyslový proces byl bezpečnější, ekologičtější a účinnější.

Spektroskopické metody jsou předurčeny pro sledování procesů během polymerizace. Metrohm NIRS systémy jsou dostupné v klasickém laboratorním uspořádání i v konfiguraci pro inline systémy. V obou případech budete přesně vědět, co se právě v reaktoru děje i v jaké fázi se polymerizace právě nachází. Spektroskopické techniky poskytují výsledky během pár vteřin, bez potřeby reagencí a jsou nedestruktivní.

Pro přímá inline měření Metrohm nabízí NIRS Analyzer PRO - s tímto systémem odpadá starost se vzorkováním nebo přípravou vzorku.

Stáhněte si přehled spektroskopických aplikací (viz níže) a udělejte si představu o působivé všestrannosti spektroskopie. Pokud byste chtěli vědět více, přečtěte si naše aplikační listy na téma spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro procesní výrobu polymerů a na téma optických sond.

Soubory ke stažení

Kontrola jakosti nylonových vláken pomocí NIRS

Aby byla zajištěna soudržnost vláken a zároveň zabráněno jejich roztřepení, je v poslední fázi aplikován na nylonová vlákna olejový lak. Jeho množství musí být kvantitativně sledováno v reálném čase, aby výsledný produkt splňoval požadavky na kvalitu a mohla být vylepšena účinnosti celé produkce.

Dosáhnete toho pomocí spektroskopie v blízké červené oblasti (NIRS). Tato metoda nepotřebuje žádné úpravy vzorky a výsledky jsou získány okamžitě.

Přečtěte si, jak můžete kontrolovat výslednou kvalitu nylonu pomocí přístroje Metrohm NIRS Systems Analyzer.

Soubory ke stažení

Related products and information

NIRS Analyzer PRO

In-procesní NIR analyzátor pro široké spektrum vzorků: granule, prášky, kapaliny, kaly nebo opalizující látky.

Jít na NIRS Analyzer PRO
NIRS XDS RapidContent Analyzer for solid samples

NIRS Lab Analyzers

Laboratorní NIR spektrometr pro analýzu kapalin a pevných vzorků.

Jít na NIRS XDS RapidContent Analyzer

Webinář: Titrace a NIRS

Podívejte se na webinář NIRS spektroskopie s titračními technikami a naučte se jak zatočit s nadprodukcí a jak dosáhnout sofistikovanější produkce.

Jít na webinář

Sledování průběhu reakcí pomocí online procesních analyzátorů

Sledování průběhu reakcí vyžaduje analytické techniky, kterou poskytují rychlé a přesné výsledky. Nejlepším způsobem, jak tyto požadavky naplnit je provádět analýzu přímo tam, kde probíhá samotná reakce. Značka Metrohm Process Analytics vám nabízí pestrou škálu analytických řešení pro rozsáhlé množství aplikací. Využijte automatizovaná měření v kvalitě přesných laboratorních analýz.

Kyselina sírová a síran zinečnatý při výrobě umělého hedvábí

Při přípravě umělého hedvábí (rayonu) jsou základní suroviny ponořeny do lázně kyseliny sírové (okyselení xanthan celulózy), síranu sodného (pro rychlou koagulaci) a síranu zinečnatého (zesíťování viskózních molekul). Z důvodu zajištění optimálního procesu je nutné znát aktuální koncentraci kyseliny a zinku.

Pomocí přístroje ADI 2045TI Process Analyzer od Metrohm Process Analytics můžete oba parametry sledovat současně a online. Pokud potřebujete monitorovat pouze jeden z uvedených parametrů, je pro Vás připravený přístroj 2026 Titrolyzer.

Soubory ke stažení

Stanovení stopových koncentrací kyseliny sírové v acetonu a fenolu

Fenol je důležitou základní surovinou pro výrobu běžných polymerů, jako jsou polyamidy (nylony), polykarbonáty a fenolformaldehodové pryskyřice.

Nejběžněji používanou metodou pro výrobu fenolu je kumenový proces. Během toho procesu je kumen získán katalytickou alkylací benzenu s přidáním propylenu a následně konvertován na kumen hydroperoxid. V posledním kroku je kumen hydroperoxid rozštěpen na fenol a aceton. Jako katalyzátor je přidávána kyselina sírová, která však může podněcovat korozi a vést ke vzniku nechtěných vedlejších produktů vznikajících během destilace a přečištění. Z toho důvodu je přesné a online stanovení obsahu kyseliny sírové ve vzniklém produktu nezbytností.

Stanovení můžete provádět online pomocí ADI 2045TI nebo 2026 Titrolyzer instalovaného ve výbuchu odolné komoře nebo pomocí ADI 2045TI výbuchu odolného analyzátoru (certifikovaného pro oblasti v zóně-1 a zóně-2).

Soubory ke stažení

Produkty

2026 Titrolyzer

Online analyzátor (pro stanovení jednoho parametru) používaný pro potenciometrické titrace - automatický, přesný a jednoduchý na použití.

Jít na ADI 2016 Titrolyzer

ADI 2045TI Procesní analyzátor

Robustní a vysoce přesný online analyzátor schopný stanovovat současně dva vzorky.

Jít na ADI 2045TI

ADI 2045TI Ex proof

Online procesní analyzátor pro nebezpečná prostředí. Přístroj splňuje směrnici EU 94/9/EC (ATEX95) a je certifikován pro oblasti v zóně 1 a zóně 2.

Jít ADI 2045TI Ex proof

Čtěte víc o aplikacích Process Analytics